Poradnictwo psychologiczne

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo realizuje projekt oferujący bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla Polonii w Norwegii. Program realizowany jest we współpracy z polskimi psychologami. Jednocześnie wyjaśniamy, że w ramach realizowanego projektu można uzyskać bezpłatną poradę psychologiczną, wraz z wskazaniami dotyczącymi dalszych działań w tym zakresie. Terminarz bezpłatnego poradnictwa psychologicznego:

CZYTAJ WIĘCEJAbout Poradnictwo psychologiczne
Bezpłatna pomoc prawna w Norwegii

W niektórych przypadkach można otrzymać pomoc prawną od prywatnego adwokata, która jest w całości lub częściowo pokrywana przez państwo norweskie.  W niektórych sytuacjach życiowych pojawia się potrzeba skorzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Wysokie koszty pomocy prawnej stanowią w wielu przypadkach barierę nie do pokonania. Zgodnie z prawem o bezpłatnej pomocy prawnej (Rettshjelploven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-06-13-35) ma ona na …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Bezpłatna pomoc prawna w Norwegii
Nowsze wpisy
Starsze wpisy