13 czerwca 2024

GłównaSprawy urzędowePrawo pracy-umowa o pracę.
,

Prawo pracy-umowa o pracę.

Każdy pracownik musi mieć pisemną umowę o pracę. Dotyczy to wszystkich  stosunków pracy, zarówno tych zawartych na okres nieokreślony, jak i tymczasowych. Od tego przepisu nie ma wyjątków. Jak najszybsze zawarcie  klarownej umowy o pracę pozwoli ci uniknąć wielu konfliktów.

To na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia pisemnej umowy o pracę.

Umowa o pracę powinna zawierać

Umowa o pracę powinna zawierać informacje istotne dla danego stosunku pracy, w tym co najmniej:

 • Imię i nazwisko pracownika i pracodawcy (tożsamość stron).
 • Miejsce pracy. W przypadku, gdy nie ma jednego miejsca pracy ani głównego miejsca pracy, umowa powinna zawierać informację o tym, że pracownik pracuje w kilku miejscach oraz adres przedsiębiorstwa lub ewentualnie prywatny adres pracodawcy. 
 • Opis pracy albo tytuł pracownika, obejmowane stanowisko lub typ wykonywanej pracy. 
 • Datę rozpoczęcia stosunku pracy.
 • Oczekiwaną długość stosunku pracy, jeśli zawarto go na czas określony.
 • Ewentualne postanowienia co do okresu próbnego.
 • Prawo pracownika do urlopu i świadczenia urlopowego oraz zasady ustalania harmonogramu urlopów.
 • Długość okresu wypowiedzenia, ze strony pracownika i ze strony pracodawcy.
 • Obowiązujące lub ustalone wynagrodzenie w chwili rozpoczęcia stosunku pracy, ewentualne dodatki oraz inne świadczenia niewliczane w pensję, jak na przykład wpłaty do kasy emerytalnej, diety czy dodatek za pracę w nocy, a także sposób oraz termin wypłaty.      
 • Umówiony dzienny lub tygodniowy czas pracy i jego harmonogram. 
 • Długość przerw.
 • Umowę o szczególnym systemie pracy lub postanowienia o zmniejszonym wymiarze czasu pracy, elastycznym czasie pracy itp.
 • Informacje o ewentualnej umowie zbiorowej regulującej dany stosunek pracy. Jeśli chodzi tu o strony spoza zakładu pracy, umowa powinna także zawierać podstawowe informacje o stronach umowy zbiorowej.       

Dodatkowe informacje

Arbeidstilsynet opracowało wzór standardowej umowy o pracę, która spełnia wszystkie wymagania prawne. Umowa dostępna jest w kilku wersjach językowych.