Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka O

Orientacja seksualnaukierunkowanie pociągu romantycz- nego i seksualnego oraz możliwość angażowania się w relacje uczuciowe i erotyczne z osobami danej płci. Wyróżniamy cztery podstawowe orientacje seksualne: →heteroseksualną, →homoseksualną, →biseksualną i →aseksualną. Mówiąc o osobach o określonej orientacji seksualnej, używamy sformułowań: osoba heteroseksualna, osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba aseksualna. Osoba pojęcie często używane w →języ-ku inkluzywnym (równościowym), …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka O
Nowsze wpisy
Starsze wpisy