Słowniczek norwesko-polski w tematyce COVID-19

Poniżej znajdziesz listę słów związanych z pandemią COVID-19, które mogą być pomocne. Wykaz jest regularnie uzupełniany:

adgang til Norge – możliwość wjazdu do Norwegii 

alvorlig sykdom – poważna choroba

anbefaling – zalecenie

ankomst til Norge – przyjazd do Norwegii

antibac – żel antybakteryjny

apotek – apteka

arrangementer – imprezy (obowiązują ograniczenia w liczbie uczestników)

attest – zaświadczenie (np. o wyniku testu)

avlyse – odwołać

avstand – dystans

→ hold avstand til andre – utrzymuj dystans do ludzi

→ to meters avstand – dystans 2m

begrense sosiale kontakter – ograniczyć kontakty z innymi ludźmi

behov – potrzeba

beskjed – wiadomość, informacja

beskyttelse – ochrona

bortvisning (nekte av innreise) – wydalenie (niewpuszczenie do Norwegii, zawrócenie do kraju, z którego przyjechałeś)

bosatt i Norge – zameldowany na stałe w Norwegii

bostedsattest – poświadczenie stałego zameldowania

bot – mandat

bruk av munnbind – noszenie maseczki

bær – zbiorcza nazwa na owoce takie jak:  

 • blåbær – jagody
 • bjørnebær – jeżyny
 • bringebær – maliny
 • jordbær – truskawki
 • kirsebær – wiśnie
 • markjordbær – poziomki
 • multer – maliny-moroszki
 • rips – czerwone porzeczki
 • solbær – czarne porzeczki
 • stikkelsbær – agrest
 • tyttebær – borówki

bærplukker – osoba, zbierająca owoce takie jak truskawki, jeżyny, wiśnie 

bøtelegges – ukarać mandatem

covid-19-forskriften – ustawa covidowa

covid-19-regelverket – ustawodawstwo covidowe

digital undervisning – nauczanie zdalne

digitalt – zdalnie, online

dokumentere – udokumentować

dose – dawka

→ den første dosen – pierwsza dawka

→ den andre dosen – druga dawka

døgn – doba

egen kohort – stała grupa (np. dzieci w przedszkolu)

egnet oppholdssted – odpowiednie miejsce (w kontekście odbywania kwarantanny)

engelsk virusvariant – brytyjski wariant koronawirusa (mutacja)

faste kontakter – stałe kontakty

forbud – zakaz

forkorte karantenetid – skrócić kwarantannę 

fraråde reiser – odradzać podróży

fremvise en attest – okazać zaświadczenie

frisk – zdrowy

fullvaksinert – osoba w pełni zaszczepiona

fylke – województwo (w przybliżeniu)

følge reglene – przestrzegać zasad

gjennomføre karantenetiden – przejść, odbywać kwarantannę

gjennomgå covid-19 – przejść COVID-19

gjennomgått koronasykdom – przejście COVID-19

godkjenning – zaakceptowanie, uznanie, dopuszczenie

grensestasjon / grenseovergang / grenseovergangssted – przejście graniczne

gule land – żółte kraje: jeśli z nich jedziesz, nie obowiązuje Cię kwarantanna w Norwegii (zobacz mapkę na dole tej strony: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/)

gå ut av karantene – zakończyć kwarantannę

helsetjenesten – służba zdrowia

hjemmekontor – praca zdalna

hjemmeskole – lekcje zdalne (szkoła)

holde seg hjemme – zostać w domu

holde hendene rene – myć ręce

hurtigtest / antygen hurtigtest – test antygenowy

husstand / egen husstand – własne gospodarstwo domowe

hytte / hytta – domek wypoczynkowy

håndtering av koronakrisen – radzenie sobie z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa

immunitet (etter gjennomgått koronasykdom) – odporność (po przejściu COVID-19)

importsmitte – zakażenia przywożone z podróży zagranicznych

innendørs – w zamkniętych pomieszczeniach, w środku (przeciwieństwo do utendørs – na zewnątrz)

inngripende – drastyczne, inwazyjne (np. środki)

innføre – wprowadzić

innreise – wjazd (do Norwegii)

innreiseforbud – zakaz wjazdu

innreisekarantene – kwarantanna po przybyciu do Norwegii

innreiseregister – rejestr osób, które wjeżdżają do Norwegii 

innreiseregistrering – rejestracja przed wjazdem do Norwegii (obowiązkowa)

innreiserestriksjoner – restrykcje dot. wjazdu do Norwegii

innstramming – zaostrzenie

inntektssikring for utestengte EØS-borgere – zabezpieczenie dochodów dla obywateli EOG, którym uniemożliwiono przyjazd do Norwegii

isolasjon – izolacja

karantene – kwarantanna

→ fritidskarantene – kwarantanna w czasie wolnym od pracy

→ innreisekarantene – kwarantanna po przybyciu do Norwegii

→ smittekarantene – kwarantanna po kontakcie z osobą zarażoną

→ ventekarantene – kwarantanna nakładana na osoby mieszkające wspólnie z osobą w smittekarantene – kwatantannie po kontakcie z osobą zarażoną 

karantenebestemmelser – zasady kwarantanny

karantenehotell – hotel kwarantannowy

karantenetid – okres kwarantanny

klage – odwołać się, skarżyć się

kohort – grupa (np. w przedszkolu)

kollektivtransport – transport publiczny

kommune – gmina (w przybliżeniu)

kommunes nettsider – strony internetowe urzędów gmin

kommuneoverlege – naczelny lekarz gminny

korona / koronavirus – koronawirus

koronatest – test na COVID-19

koronastengt inntil videre – zamknięte do odwołania z powodu COVID-19 

krav – wymóg

→ krav om testing – wymóg poddania się testowi na COVID-19

→ krav om innreisekarantene – wymóg poddania się kwarantannie wjazdowej

kritiske samfunnsfunksjoner – funkcje krytycznie ważne dla norweskiego społeczeństwa 

krysse grensen – przekroczyć granicę

kvittering – potwierdzenie (np. rejestracji przed wjazdem do Norwegii)

lettelse – złagodzenie

munnbind – maseczka

muterte virusvarianter – zmutowane warianty koronawirusa

negativ test / negativt testresultat – negatywny wynik testu

nærkontakt – bliski kontakt  (mniej niż 2m dystansu przez ponad 15min lub bezpośredni kontakt fizyczny) 

nødvendig – niezbędny, konieczny

opphold på karantenehotell – pobyt w hotelu kwarantannowym

oppholdssted – miejsce przebywania (kwarantanny)

overholde karantene – przestrzegać kwarantanny

PCR-test – test PCR

plikt – obowiązek

private sammenkomster – prywatne spotkania (obowiązują ograniczenia w liczbie uczestników)

påbud om hjemmekontor – nakaz telepracy

pålegg – wymóg, obowiązek

regler – zasady

reiseforbud – zakaz podróży

retningslinjer – wytyczne

råd – porada, porady

røde land – czerwone kraje: jeśli z nich jedziesz, obowiązuje Cię kwarantanna w Norwegii (zobacz mapkę na dole tej strony: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/)

servering av mat – podawanie, zamawianie jedzenia w restauracji

sitte i karantene – być w kwarantannie

Sjøfartsdirektorat – Urząd Morski (do niego należy kierować wnioski o zgodę na wjazd do Norwegii dla pracowników – søknad om unntak fra innreiserestriksjoner, link: https://www.sdir.no/innreisesoknad)

skjenking av alkohol – serwowanie alkoholu

slippe inn i landet – dostać się do Norwegii (dostać prawo wjazdu do Norwegii)

slippe karantene – uniknąć kwarantanny

slå ned smitten – zwalczać zakażenia

smitte – zakażenie

smitted med covid-19 – zakażony COVID-19

smitteforekomst – występowanie, przypadki zakażeń

smittenivå – poziom zakażeń

smitterisikoen – ryzyko zakażenia

smittesituasjonen – sytuacja związana z zakażeniami

smittesporing – kontrola zakażeń (organy odpowiedzialne za namierzanie kontaktów osób, które zachorowały na COVID-19)  

smittespredning – rozprzestrzenianie się zakażeń

Smittestopp – aplikacja na telefon komórkowy zalecana w Norwegii w celu kontroli zakażeń; więcej na: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

smittetallene – statystyki dot. zachorowań

smittetilfelle – przypadek zakażenia

smitteutbrudd – ognisko zakażeń

smittevern – ochrona przed zakażeniami

smittevernreglene – zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego

smitteverntiltak – działania służące ochronie przed zakażeniem

smittsom – zaraźliwy

spore smitten – kontrolować zakażenia, namierzać osoby, które miały kontakt z chorym na COVID-19

spre seg – rozprzestrzenić się

stenge ned – zamknąć granice

straffbar – karalny

syk – chory

sykdom – choroba 

sykehus – szpital

sykehusinnleggelse – hospitalizacja

syv døgn – siedem dni

søknad om unntak fra innreiserestriksjoner – wniosek o zgodę na wjazd do Norwegii dla wybranych kategorii pracowników, kierowany do Sjøfartsdirektoratet – Urzędu Morskiego, link: https://www.sdir.no/innreisesoknad

tapt inntekt – utracone dochody

teste seg – poddać się testowi

teste positivt – dostać pozytywny wynik testu na COVID-19 

testkapasitet – możliwości testowania (najczęściej w kontekście gmin lub przejść granicznych)

testmetode – rodzaj testu

testplikt – obowiązek poddania się testowi

teststasjon – punkt testowania 

testsvar = prøveresultat – wynik testu

tiltak / tiltakene – działania, środki

tiltaksnivå – poziom restrykcji:

→ tiltaksnivå A (særlig høyt) – poziom restrykcji bardzo wysoki

→ tiltaksnivå B (høyt) – poziom restrykcji wysoki

→ tiltaksnivå C (ganske høyt) – poziom restrykcji dość wysoki

tillatt – dozwolone

to meters avstand – dystans 2 metrów

trinn – etap (7 kwietnia  br. władze norweskie ogłosiły 4-etapowy plan ponownego otwarcia Norwegii)

ulike kommuner – różne gminy

unngå – unikać

→ unngå nærkontakt – unikać bliskiego kontaktu

→ unngå unødvendige reiser – unikać niepotrzebnych podróży

unntak – wyjątek, wyjątki

unntatt fra krav (om testing) – niepodlegający wymogowi (testowania)

unødvendig utenlandsreise – podróż zagraniczna, która nie jest konieczna

utbrudd – ognisko zakażeń

utendørs – na zewnątrz, na świeżym powietrzu (przeciwieństwo do innendørs – w pomieszczeniu)

uttransportering – wydalenie z Norwegii (jako kara za niewłaściwe działanie)

uvaksinert – niezaszczepiony

vaksinasjon – szczepienie

vaksinasjonskort – potwierdzenie szczepienia (do wydruku ze strony helsenorge.no)  

vaksine – szczepionka

vaksinedose – dawka szczepionki

vaksinepass – paszport szczepionkowy (Norwegia go nie wprowadziła)

vaksinert mot korona – zaszczepiony przeciwko COVID-19

varetransport – przewóz towarów

vaske hendene – myć ręce

visir – przyłbica ochronna

vurdering – ocena / przegląd (np. działań, środków)