Szlachetne zdrowie, czyli bezpłatna broszura z zakresu zdrowia psychicznego w Norwegii.

O pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w Norwegii dla dorosłych i dzieci możesz przeczytać w nowo opublikowanej broszurze! Główny portal, na którym zgromadzone są informacje dotyczące opieki zdrowotnej, w tym Ciebie jako pacjenta, to www.helsenorge.no. Przykładowe usługi dostępne na portalu to zmiana lekarza pierwszego kontaktu (fastlege), lista specjalistów, rejestr odbytych szczepień, karta pacjenta po pobytach w niekórych szpitalach …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Szlachetne zdrowie, czyli bezpłatna broszura z zakresu zdrowia psychicznego w Norwegii.
Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści.Dyskryminacja w Norwegii.

Dyskryminacja to problem, który istnieje w różnych społeczeństwach na całym świecie, w tym także w Norwegii. Norwegia jest uważana za kraj o wysokim poziomie równości i ochrony praw człowieka, jednak nie oznacza to, że dyskryminacja jest tam całkowicie wyeliminowana. Oto kilka obszarów, w których może występować dyskryminacja w Norwegii: Jak wiele innych krajów, również Norwegia …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści.Dyskryminacja w Norwegii.
Przepisy prawa o równym traktowaniu.

Przepisy prawa polskiego w zakresie równego traktowania→ Dyrektywy tzw. pakietu antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej→ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej→ Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności→ Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej→ Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych→ Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet→ Międzynarodowa konwencjaw sprawie likwidacji …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Przepisy prawa o równym traktowaniu.
Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.15. Literka W.

Wyrównywanie szansprocesy prawne i społeczne, realizowane przez państwo, samorząd i organizacje pozarządowe, które prowadzą do likwidowania barier i zwiększania szans na równość w dostępie do instytucji, edukacji, ochrony zdrowia, usług opiekuńczych i innych dóbr i usług publicznych, różnych form aktywności, informacji itp. Założenie równości wszystkich osób nie tylko wobec prawa, ale też równości traktowania, szans …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.15. Literka W.
Beatus Cras-znaczy lepsze jutro.Relacja z drugiej części ferii letnich.

Za nami druga część ferii letnich. Tym razem Beatus Cras z Bergen miała przyjemność współpracować z Arna Markerspace również z Ytre Arna, co zaowocowało fantastycznymi warsztatami technicznymi. Młodzież i dzieci miały okazje wycinać, drukować koszulki, kubki, oraz zapoznać sie z możliwościami nowoczesnego sprzętu, którym dysponują AM. Niezmiennie od siebie zapewniliśmy zajęcia plastyczne, w tym malowanie …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Beatus Cras-znaczy lepsze jutro.Relacja z drugiej części ferii letnich.
Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.14. Literka U.

Uchodźca, uchodźczyniosoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową (ang. asylum seeker) może otrzymać …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.14. Literka U.
Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10,Literka R.

Rasizm→dyskryminacja ze względu na kolor skóry i/lub pochodzenie etniczne. Repatriant, repatriantka osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Polski w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Osoba taka nabywa obywatelstwo polskie. Rodziny osób LGBT+osoby LGBT+, podobnie jak osoby heteronormatywne, wchodzą w trwałe relacje miłosne, a niekiedy tworzą rodziny, wychowują wspólnie dzieci. Dzieci te czasem …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10,Literka R.
Projekt:Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.6.Literki J+K.

W Polsce obchodzony jest właśnie Tydzień Edykacji Antydyskryminacyjnej, a my oddajemy w Państwa ręce kolejną część naszego słowniczka. J i K Język inkluzywny, język równościowyjęzyk wrażliwy na innych. Pozwala na uwzględnianie grup pomijanych i nie- obecnych w języku, np. poprzez stoso- wanie języka wrażliwego na płeć (→fe- minatywy). Docenia pozytywne cechy ludzi, unika stereotypowych, dyskrymi- …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt:Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.6.Literki J+K.
Projekt Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.3.

Przed Państwem kolejna cześć praktycznego słowniczka, który wyjaśnia podstawowe pojęcia i określenia, których warto używać, jeśli chcemy mówić i pisać językiem szacunku. C i D Cispłciowośćzgodność między→tożsamością płciową i płcią metrykalną (oznaczoną przy urodzeniu). Osoby cispłciowe identyfikują się z płcią rozpoznaną u nich przy urodzeniu i wpisaną w dokumenty. Chrystianofobiatyp postawy cechującej się lękiem, nie- …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.3.
Długotrwały covid i co dalej?

Długi COVID-19 to inaczej długotrwałe objawy zakażenia koronawirusem. Mogą występować nawet miesiące i lata po wyleczeniu infekcji. Wciąż nieznane są dokładne przyczyny tego zjawiska, nie ma też jednoznacznego standardu leczenia tej dolegliwości. Coraz więcej osób skarży się na long COVID. Długi COVID – co to jest? Długi COVID dotyka zarówno tych, którzy wymagali hospitalizacji z …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Długotrwały covid i co dalej?
Nowsze wpisy