12 czerwca 2024

GłównaSprawy urzędoweFeriepenger.
,

Feriepenger.

Zbliża się czas urlopów, a tym samym okres, w którym powraca temat feriepenger. Kiedy i komu należy się świadczenie urlopowe w Norwegii?

W Norwegii zdecydowana większość pracowników nie otrzymuje pensji w czasie urlopu, dwanaście pensji plus wynagrodzenie za czas urlopu praktykuje bardzo niewielu pracodawców. Na czas wakacji zamiast pensji pracownik otrzymuje feriepenger, czyli świadczenie urlopowe. W praktyce czerwiec to miesiąc wypłaty świadczenia urlopowego.

10,2 czy 12 procent?

Feriepenger to tak naprawdę pieniądze, które już wcześniej pracodawca odkładał w imieniu pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu gromadzone jest w ciągu roku poprzedzającego wykorzystanie urlopu, na przykład na feriepenger płacone w roku 2022 pracowaliśmy w roku 2021. Pracodawca lub pracodawcy mieli obowiązek odkładać to wynagrodzenie dla nas, abyśmy w czasie wakacji nie pozostali bez dochodu.

Wynagrodzenie za czas urlopu wynosi 10,2 procent podstawy zarobków. Dotyczy to tych osób, które mają 4 tygodnie wolnego. Podstawa świadczenia urlopowego to cały dochód przed opodatkowaniem uzyskany w poprzednim roku. Podstawa świadczenia urlopowego wynika z zestawienia wynagrodzeń i potrąceń sporządzonego przez pracodawcę. Można ją znaleźć w rocznych zestawieniach zarobków, które pracodawcy mają obowiązek nam przesyłać na początku danego roku lub po zakończeniu stosunku pracy.

Osoby objęte układami zbiorowymi pracy mają więcej urlopu. Należy się im dodatkowe cztery dni, czyli w praktyce mają prawo do niemal pięć tygodni urlopu w całym roku. Z tego powodu ich feriepenger to 12 procent podstawy zarobków.

Feriepenger a podatek

Wynagrodzenie za czas urlopu podlega opodatkowaniu tak samo jak inne dochody i wlicza się do rocznego dochodu. Zazwyczaj odprowadzenie podatków od wynagrodzenia za czas urlopu jest rozłożone na inne miesiące w roku, więc podatek nie jest potrącany z wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu. To stąd bierze się błędne przekonanie, iż wynagrodzenie urlopowe w ogóle nie jest opodatkowane.

Termin wypłaty feriepenger

Generalnie kwota ta jest wypłacana jednorazowo przed rozpoczęciem urlopu. W praktyce świadczenie urlopowe najczęściej wypłacane jest w czerwcu. Pracownik zawsze może żądać wypłaty świadczenia najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zaplanowanego przez siebie i uzgodnionego wcześniej urlopu.

W przypadku, gdy pracownik ma nietypowy tryb pracy, nietypowy termin urlopu lub bierze krótkie, ale częste urlopy ze względu na wyjazdy do kraju rodzinnego, warto, by od razu omówił z pracodawcą termin wypłaty feriepenger.

W przypadku zakończenia stosunku pracy świadczenie urlopowe zwykle zostaje wypłacone razem z ostatnią wypłatą. Nie zawsze jednak tak się dzieje, niekiedy pracodawca daje pracownikowi wybór, czy odebrać feriepenger z ostatnią wypłatą, czy w przewidzianym normalnie terminie w kolejnym roku.

Gdy pracodawca nie chce zapłacić

Zdarza się, że pracodawca „zapomina” wypłacić wynagrodzenie urlopowe. Jeżeli nie płaci w uzgodnionym wcześniej terminie, to pracownik ma prawo do otrzymania odsetek od zaległości za okres do momentu otrzymania płatności.

Zwykle data wypłaty feriepenger jest zapisana w umowie o pracę. Jeżeli nie została ściśle określona w umowie, ale miesięczne pensje wpływają na konto regularnie tego samego dnia, ten dzień w odpowiednim miesiącu również można uznać za termin wypłaty feriepenger i od niego liczyć odsetki. W innym przypadku zasady obliczania odsetek od zaległości za świadczenie urlopowe określone są w ustawie o świadczeniu urlopowym.

Żródło https://www.pomoc-w-norwegii.com/feriepenger-czyli-swiadczenie-urlopowe-w-norwegii/?fbclid=IwAR0C2NEfOP-Cj2whMRK9woylwyjGnWcy_E9uaFSrtJCOT-5t-Z3X6AQ6k0M