18 kwietnia 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaZdrowie: aktualne informacje dla nowych mieszkańców Norwegii.
,

Zdrowie: aktualne informacje dla nowych mieszkańców Norwegii.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Nie ma obowiązku szczepień przed przyjazdem.

Jeśli ubezpieczasz się w NFZ, masz w Norwegii dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Obowiązują Cię te same zasady, co osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Aby skorzystać z pomocy medycznej, musisz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).  Za poradę medyczną w publicznej służbie zdrowia trzeba zapłacić tzw. udział własny (egenandel). Jest to opłata zryczałtowana, która nie podlega refundacji. Udział własny opłacają także Norwegowie objęci systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne. Dzieci do lat siedmiu otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie. Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie. Osoba nieubezpieczona w Polsce powinna koniecznie wykupić przed przyjazdem do Norwegii indywidualną polisę ubezpieczeniową, która obejmie przynajmniej koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także koszty transportu medycznego. Więcej informacji o norweskim systemie zdrowia, wraz z adresami placówek medycznych, znajdziesz na stronie Norweskiej Administracji ds. Zdrowia HELFO.