15 kwietnia 2024

GłównaEdukacjaWalka z dyskryminacją: Jakie są dostępne zasoby i organizacje wsparcia w Norwegii?Realizacja projektu Arbeidsinvandring og diskryminering.
,

Walka z dyskryminacją: Jakie są dostępne zasoby i organizacje wsparcia w Norwegii?Realizacja projektu Arbeidsinvandring og diskryminering.

Dyskryminacja to zjawisko, które nadal istnieje w społeczeństwie, w tym również w Norwegii. W obliczu sytuacji, gdy polska społeczność lub inne grupy są narażone na dyskryminację, istotne jest, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy i wsparcia.
W Norwegii istnieją różne organizacje, grupy oraz zasoby, które oferują wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji.
W tym artykule omówimy, jakie zasoby są dostępne oraz jak można skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej w przypadku doświadczenia dyskryminacji.

Już niedługo w Państwa ręce trafi broszura realizowana przez zespół specjalistów współpracujących z Beatus Cras Bergen ze wszystkimi najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego jakże gorącego tematu. Dzisiaj natomiast, przedstawimy kilka informacji-mamy nadzieję, że pomocnych, choć trzymamy kciuki, by nigdy nie były konieczne do wykorzystania.

Przedstawiamy kilka propozycji wspomagających zmaganie sie z problemem dyskryminacji.

Antirasistisk Senter (Centrum Antyrasistowskie) – Ta instytucja działa na rzecz eliminacji rasizmu i dyskryminacji w Norwegii. Świadczy pomoc i doradztwo dla osób doświadczających rasizmu, a także prowadzi kampanie edukacyjne oraz szkolenia.

Likestillingssenteret (Centrum Równości) – To centrum zajmuje się promowaniem równości płci i zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć. Zapewnia wsparcie dla osób dotkniętych dyskryminacją płciową oraz organizuje szkolenia i akcje edukacyjne.

Międzynarodowe organizacje społeczne – W Norwegii istnieje szereg międzynarodowych organizacji społecznych, które udzielają wsparcia imigrantom i cudzoziemcom, w tym również Polakom. Mogą one służyć pomocą w sprawach prawnych, tłumaczeniu dokumentów oraz udzielaniu informacji na temat praw i obowiązków.

Zasoby online:

  1. Nettverk for Integrering og Mangfold (Sieć Integracji i Różnorodności) – Ta platforma online oferuje zasoby i wsparcie dla osób imigrujących do Norwegii, w tym informacje na temat integracji społecznej, kultury i obywatelstwa.
  2. Råd til Innvandrere (Porady dla Imigrantów) – To internetowy portal oferujący porady i wsparcie dla imigrantów w Norwegii, w tym także dla Polaków. Udostępnia informacje na temat praw pracy, nauki języka norweskiego oraz integracji społecznej.

Wsparcie psychologiczne i prawne:

  1. Pomoc psychologiczna – W przypadku doświadczenia dyskryminacji, istnieją specjalistyczne gabinety psychologiczne oraz organizacje oferujące wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych tym problemem. Psycholog może pomóc w radzeniu sobie z emocjonalnymi skutkami dyskryminacji oraz w budowaniu strategii radzenia sobie.
  2. Pomoc prawna – W Norwegii istnieją również organizacje i kancelarie prawne, które oferują wsparcie prawnego dla osób doświadczających dyskryminacji. Prawnicy specjalizujący się w prawie antydyskryminacyjnym mogą udzielić porady prawnej, pomóc w zgłaszaniu skarg do odpowiednich instytucji oraz reprezentować w przypadku dochodzenia praw przed sądem.

W walce z dyskryminacją w Norwegii dostępnych jest wiele źródeł wsparcia i instytucji, które mogą zapewnić pomoc. Kluczowe jest posiadanie świadomości, gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczenia dyskryminacji oraz wykorzystanie tych zasobów, aby skutecznie bronić swoich praw i godności.

Marta Czajkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *