Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.16. Literka Z.

Dzisiaj prezentujemy ostatnie zagadnienie z naszego słownika. Zakaz dyskryminacjijedna z fundamentalnych zasad, będanych konsekwencją i logicznym następstwem zasady równości. Każdy człowiek jest równy wobec prawai przysługuje mu ochrona przed →dyskryminacją, która jest zabroniona zarówno przez ustawodawstwo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej. Prawo- dawstwo polskie i ratyfikowane umowy międzynarodowe będące w Polsce źródłem prawa zakazują …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.16. Literka Z.
Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.13. Literka T.

Wakacje sprzyjają odpoczynkowi, ale też i doszkalaniu. Zbliżamy sie do końca naszego słownika. Tęczowe rodzinysamookreślenie używane przez rodziny osób LGBT+ z dziećmi. Tolerancja(łac. tolerantia: cierpliwość, wytrwałość); pojęcie z obszaru socjologii, kultury i religii. Oznacza postawę zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana w za- kresie istotnych dla nas spraw. Tolerancja to …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.13. Literka T.
Nowsze wpisy
Starsze wpisy