Prawo pracy-czas pracy

Norweski Kodeks pracy (arbeidsmiljøloven) definiuje czas pracy jako czas, w którym parcownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Czas, w którym pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy to czas wolny.    Istnieją przepisy ograniczające liczbę dozwolonych godzin pracy, na dobę i na tydzień. Dozwolone granice sformułowane są w arbeidsmiljøloven, ale mogą także wynikać z Twojej umowy o …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Prawo pracy-czas pracy
Prawo pracy-zatrudnienie-pracownik vs pracodawca

Główną zasadą jest, że pracownik powinien być zatrudniony na czas nieokreślony. Zawsze należy zawrzeć pisemnną umowę o pracę, bez względu na długość stosunku pracy czy wymiar etatu.   Jeśli strony umówiły się na okres próbny, należy to sformułować pisemnie; okres próbny nie może przekraczać sześciu miesięcy.   Pracodawca ma obowiązek powiadamiać pracowników o wolnych stanowiskach …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Prawo pracy-zatrudnienie-pracownik vs pracodawca
Prawo pracy-świadczenia urlopowe

Wszyscy pracownicy mają prawo do świadczenia urlopowego. Świadczenie ma wynosić minimum 10,2% sumy podstawowej. Suma podstawowa to wynagrodzenie, które otrzymałeś w zeszłym roku. Po przekroczeniu 60-go roku życia pracownik ma prawo do minimum 12,5% sumy podstawowej.   Suma podstawowa świadczenia urlopowego powinna być wyszczególniona w zestawieniu rocznym za rok wypracowania świadczenia.    Z reguły świadczenie urlopowe …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Prawo pracy-świadczenia urlopowe
Prawo pracy-umowa o pracę

Każdy pracownik musi mieć pisemną umowę o pracę. Dotyczy to wszystkich  stosunków pracy, zarówno tych zawartych na okres nieokreślony, jak i tymczasowych. Od tego przepisu nie ma wyjątków. Jak najszybsze zawarcie  klarownej umowy o pracę pozwoli ci uniknąć wielu konfliktów. To na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia pisemnej umowy o pracę. Umowa o pracę powinna zawierać …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Prawo pracy-umowa o pracę
Prawo pracy-urlop

Urlop Każdy ma prawo do corocznego urlopu, co najmniej 25 dni roboczych. Jeśli przekroczyłeś 60-ty rok życia, masz prawo do dodatkowego tygodnia urlopu. Dni robocze to pracujące dni tygodnia, włączając soboty. Niedziele i dni świąteczne nie liczą się jako dni robocze. Z reguły na tydzień składa się 6 dni roboczych. Każdego roku kalendarzowego pracownik ma …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Prawo pracy-urlop
Nowsze wpisy
Starsze wpisy