Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka P.

Parytetmechanizm polegający na określeniu równego (50/50%) udziału kobiet i mężczyzn w gremium decyzyjnym lub na li-ście wyborczej. Prawa człowiekarówne, niezbywalne i powszechne prawa wszystkich członków wspólnoty ludzkiej, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Ich źródłem jest przyrodzona godność każdego człowieka. Obejmują między innymi wolność i równość praw, prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, do równości wobec …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka P.
Nowsze wpisy
Starsze wpisy