25 lipca 2024

GłównaEdukacja„Szkoła wielokoolturowa”- bierzemy udział w konferencji!!
, , ,

„Szkoła wielokoolturowa”- bierzemy udział w konferencji!!

Mamy przyjemność poinformować o naszym uczestnictwie partnerskim z Fundacja „Freya”w konferencji „Szkoła wielokoolturowa”. Prelegentem z ramienia Beatus Cras Bergenbędzie Marta Czajkowska (LogoArt, Poradnia Logopedyczno-Pedagogiczna, Bergen) która wygłosi referat na temat „Wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w Norwegii”.

Referat będzie dotyczyć istotnej kwestii wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w kontekście norweskim. Temat ten jest niezwykle ważny, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę migrantów w Norwegii i potrzebę stworzenia adekwatnych środków wsparcia dla tej grupy społecznej. W wystąpieniu Marta Czajkowska-doświadczony psychopedagogiczna i logopeda pochyli się miedzy innymi nad następującymi kwestiami

  • Opis aktualnej sytuacji migracyjnej w Norwegii.
  • Statystyki dotyczące liczby migrantów w różnych grupach wiekowych.
  • Identyfikacja głównych trudności, z jakimi stykają się dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji.
  • Analiza społecznych, edukacyjnych i psychologicznych wyzwań.
  • Przegląd istniejących programów i inicjatyw wspierających migrantów w Norwegii.
  • Ocena skuteczności tych programów w kontekście dzieci i młodzieży.
  • Propozycje działań mających na celu poprawę obecnych programów wsparcia.
  • Sugestie nowych inicjatyw, uwzględniających specyficzne potrzeby dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.

Trzymamy kciuki!