12 czerwca 2024

Walka z dyskryminacją: Jakie są dostępne zasoby i organizacje wsparcia w Norwegii?Realizacja projektu Arbeidsinvandring og diskryminering.

Dyskryminacja to zjawisko, które nadal istnieje w społeczeństwie, w tym również w Norwegii. W obliczu sytuacji, gdy polska społeczność lub inne grupy są narażone na dyskryminację, istotne jest, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy i wsparcia.W Norwegii istnieją różne organizacje, grupy…

Dyskryminacja dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w Norwegii.

Norwegia podejmuje wiele działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i wspieranie integracji migrantów, w tym…

Centrum Informacji Konsularnej-dyżury.

Od 22 stycznia 2024 r. – osoby mieszkające w Norwegii mogą zasięgnąć informacji konsularnych, dzwoniąc…

Kategoria: Informacje ogólne