13 czerwca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9 (O).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9 (O).


Orientacja seksualna to preferencje dotyczące romantycznych i seksualnych zainteresowań oraz zdolność do tworzenia relacji uczuciowych i erotycznych z osobami określonej płci. Istnieją cztery główne orientacje seksualne: heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna i aseksualna. Termin „osoba” jest używany w języku inkluzywnym (równościowym), aby podkreślić indywidualność drugiego człowieka, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, pochodzenia czy poglądów. Stosowanie terminów: osoba heteroseksualna, osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba aseksualna pozwala uniknąć skupienia się jedynie na jednym aspekcie tożsamości.

Osoby doświadczające migracji mogą być migrantami lub migrantkami, jak i obywatelami lub obywatelkami Polski, którzy przenieśli się do innego kraju. Często nie znają one języka polskiego, nie są zaznajomione z realiami życia codziennego i mogą napotykać trudności w adaptacji.

Osoba nieheteroseksualna to jednostka, której orientacja seksualna różni się od heteroseksualnej. Większość osób nieheteroseksualnych identyfikuje się jako geje, lesbijki lub osoby biseksualne, choć niektóre z nich nie identyfikują się z żadnym z tych określeń.

Osoba niebinarna lub genderqueer to jednostka określająca swoją tożsamość płciową poza binarnym podziałem na kobiety i mężczyzn, odrzucająca tradycyjne pojęcia płci.

Osoba transpłciowa to jednostka określająca swoją tożsamość płciową inaczej niż wynika to z jej płci przypisanej przy urodzeniu. Osoby transpłciowe mogą identyfikować się jako kobieta, mężczyzna lub niebinarna.

Osoba z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami to jednostka, która posiada stałe, długotrwałe lub okresowe ograniczenia w sprawności fizycznej, psychicznej lub intelektualnej, co może uniemożliwiać jej pełny udział w życiu społecznym na równi z innymi osobami.

Osoby LGBT+ to termin określający jednostki, które posiadają orientacje seksualne i tożsamości płciowe odmienną od heteroseksualności i cispłciowości. W skrócie LGBT+ litera L reprezentuje lesbijki, G – gejów, B – osoby biseksualne, T – osoby transpłciowe. Znak „+” wskazuje na uwzględnienie wszystkich pozostałych orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, bez pomijania żadnej z nich. Skrót LGBT+ zawsze jest poprzedzony słowami podkreślającymi indywidualność osób należących do tej grupy, na przykład: osoby LGBT+, społeczność LGBT+ lub społeczność osób LGBT+. Istnieją różne warianty tego skrótu, w tym LGBTIAQP, gdzie I oznacza osoby interpłciowe, A – osoby aseksualne lub sojuszników (ang. „allies”), Q – osoby queer, a P – osoby panseksualne.