12 czerwca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.14 (U).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.14 (U).

Uchodźca lub uchodźczyni to jednostka, która zmuszona była opuścić swoją ojczyznę z uzasadnionym lękiem przed prześladowaniem ze względu na jej rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej. Dodatkowo, z powodu tych obaw, nie jest w stanie lub nie chce powrócić do swojego kraju. Osoba ta, ubiegając się o międzynarodową ochronę (zwana także „asylum seeker”), może ostatecznie uzyskać status uchodźcy lub inną formę ochrony, taką jak azyl, ochrona uzupełniająca, pobyt z powodów humanitarnych lub pobyt tolerowany.

Jest to sytuacja wyjątkowa, w której osoba ta nie tylko opuszcza swoją ojczyznę, ale także nie może lub nie chce wracać z powodu istniejącego zagrożenia. Z tego powodu osoby te starają się o międzynarodową ochronę, która ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i wsparcia w nowym kraju, który jest gotów ich przyjąć.

Proces ubiegania się o status uchodźcy lub inną formę ochrony jest złożony i związany z różnymi procedurami, w zależności od prawa danego kraju. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, osoba ta może otrzymać status uchodźcy, który gwarantuje jej legalny pobyt i ochronę przed deportacją. Alternatywnie, może też otrzymać azyl, ochronę uzupełniającą, pobyt z powodów humanitarnych lub pobyt tolerowany, w zależności od okoliczności i prawa danego kraju.

Ważne jest, aby uchodźcy otrzymywali wsparcie i ochronę, które umożliwi im zintegrowanie się w nowym społeczeństwie i odbudowanie swojego życia. Organizacje międzynarodowe i instytucje rządowe często współpracują, aby zapewnić pomoc uchodźcom, włączając w to dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia.

Ochrona uchodźców to fundamentalna kwestia międzynarodowego prawa i wartości humanitarne, które kształtują postawę wielu państw wobec osób poszukujących schronienia. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa i godności uchodźców jest wyzwaniem, które wymaga współpracy i zaangażowania społeczności międzynarodowej oraz poszczególnych krajów.


Uprzedzenie to negatywne bądź wrogie nastawienie wobec określonej grupy społecznej i/lub osób należących do tej grupy.