Problemy z prawem w Norwegii?

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. Mogą kontrolować pojazdy i osoby nie tylko na przejściach granicznych, lecz także na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel, przywożenie narkotyków, przemyt produktów alkoholowych traktowane są bardzo surowo. 

Zdarzały się przypadki konfiskaty pieniędzy i przedmiotów, jeśli pojawiało się podejrzenie, że zostały uzyskane w wyniku nielegalnej pracy bądź działalności handlowej. Niezapłacenie grzywny za naruszenie przepisów drogowych lub celnych może skończyć się aresztem. 

Policja traktuje noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi z ostrzem dłuższym niż 7 cm  na równi z posiadaniem broni. Trzeba mieć na to zezwolenie władz miejscowych. Zanim wwieziesz do Norwegii gaz łzawiący lub inne przedmioty, które można uznać za niebezpieczne, skontaktuj się z policją norweską. 

Jeśli naruszysz prawo karne i zatrzyma Cię policja, pamiętaj o swoich podstawowych prawach cudzoziemca: 

  • prawo do tłumacza, 
  • prawo do pomocy adwokata, 
  • prawo do kontaktu z konsulem.

Strona policji w Norwegii

https://www.politiet.no/rad/rettigheter/pagrepet/