12 czerwca 2024

cropped-Beatuscras
GłównaSprawy urzędowePrawo pracy, FAQ.
,

Prawo pracy, FAQ.

Prawo pracy i najważniejsze, obowiązujące akty prawne.

Najważniejszymi aktami prawnymi norweskiego prawa pracy są:

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) z 17. czerwca 2005 r., odpowiednik polskiego kodeksu pracy.

Lov om ferie (ferieloven) z 29. kwietnia 1988 r. – ustawa urlopowa

Co jest uregulowane w arbeidsmiljøloven?

– prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,

-przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

– rejestracja wypadków przy pracy,

– przedstawiciel załogi ds. BHP,

– kontrole w zakładzie pracy,

-czas pracy,

-praca dzieci i młodzieży,

– sytuacje, w których przysługuje wolne od pracy,

-ochrona przed dyskryminacją,

-zatrudnienie (umowa o prace, umowa na czas określony i nieokreślony, agencja pracy tymczasowej),

-ustanie stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

-spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,

-przepisy karne.

Jakie cele ma spełniać arbeidsmiljøloven?

-zapewnić środowisko pracy dające podstawy do bezpiecznej dla zdrowia i sensownej sytuacji zawodowej, dające całkowite bezpieczeństwo przed fizycznymi i psychicznymi zagrożeniami,zapewnić bezpieczny stosunek zatrudnienia i równe traktowanie w pracy,pomagać w organizacji pracy w taki sposób, aby nikogo nie wykluczać.

Ĺ»ródło https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62…

ttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *