18 kwietnia 2024

GłównaHistoria i politykaPolskie wybory parlamentarne w Norwegii 2023.
,

Polskie wybory parlamentarne w Norwegii 2023.

10 dni do wyborów !

Polskie wybory parlamentarne w Norwegii 2023

10 października mija termin rejestracji wyborców, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu oraz referendum. Do 12-stego, można jeszcze składać wnioski do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do elekcji. Jedenaste, wolne wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. Głosowanie będzie przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w utworzonych lokalach wyborczych.

11 lokali wyborczych w Norwegii. Brak możliwości identyfikacji przez „mobywatel”.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r., w Polsce i poza jej granicami, odbędą się powszechne wybory parlamentarne połączone z referendum ogólnokrajowym. W Norwegii zostało zarejestrowanych 11 obwodowych komisji wyborczych. Dwie z nich, znajdują się w regionie Vestland. Aby wziąć udział w głosowaniu, oprócz posiadania praw wyborczych wynikających z Konstytucji RP, należy dokonać odpowiedniej dla naszego miejsca pobytu, rejestracji. W tym celu należy, na stronie www.ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja, wypełnić odpowiedni formularz dla danego Państwa. Rejestracja obywateli odbywa się tylko do dnia 10 października! W przypadku chęci udziału w głosowaniu po tym terminie, potrzebne jest specjalne zaświadczenie wydawane prze konsulat. Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego. Planując oddać swój głos w Bergen, musimy się udać na ul. Christies gate 16. Jeżeli głosujemy w Stavanger, odwiedzamy lokal pod adresem St. Olavs gate 25. Wszystkie pomieszczania z kartami do głosowania oraz urnami będę otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Po przybyciu do lokalu, w celu odebrania odpowiednich kart, okazujemy ważny dokument tożsamości, członkom komisji wyborczej. Identyfikacja wyborcy za granicami polski nie uwzględnia kont założonych na „mobywatel”. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie ma obowiązku pobierania wszystkich kart. Jeżeli np. nie chcemy brać udziału w referendum bądź elekcji parlamentarnej, informujemy o tym fakcie osobę zasiadającą w Komisji Wyborczej, która winna zanotować nasz wybór. Głosowanie odbywa się również na statkach i jest przeprowadzane przez kapitana jednostki.

262 kandydatów na posła.

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski będą wybierać kandydatów z okręgu wyborczego nr. 19 jeżeli chodzi o Sejm oraz okręgu nr. 44 odnoszącego się do izby wyższej, czyli Senatu. Do wyborów na posła, zostało zarejestrowanych 7 Komitetów Wyborczych:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy ( 40 osób ).

Lista nr 2 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga , Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe ( 40 ).

Lista nr 3 – KW Nowa Lewica ( 40 ).

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość ( 39 ).

Lista nr 5 – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość ( 39 ).

Lista nr 6 – KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni ( 40 ).

Lista nr 7 – KW Polska Jest Jedna (24).

Spośród 262 ubiegających się o poselstwo osób, możemy wybrać tylko jednego z nich. Jak informuje nas Państwowa Komisja Wyborcza, głos jest ważny, gdy zaznaczymy X przy jednym z kandydatów. Jeżeli postawimy kilka znaków przy różnych kandydatach, ale z tej samej listy, głos również jest oddany poprawnie, ale trafia tylko do osoby, która jest wyżej na liście danego Komitetu Wyborczego. Jeżeli postawimy znak X w polu kilku kandydatów, z różnych list wyborczych, wówczas taki głos jest nieważny.

2 osoby kandydujące do senatu z okręgu nr. 44.

W przypadku senatu, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę kandydatów, wybór wydaje się dużo łatwiejszy ponieważ zostało zarejestrowanych tylko dwóch potencjalnych senatorów: Adam Piotr Bodnar jako poseł niezależny, starający z ramienia KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz reprezentująca KW Prawo i Sprawiedliwość – Alicja Żebrowska. Postawienie znaku X przy jednym z kandydatów będzie świadczyło o oddanym prawidłowo głosie a tym samym poparcie przyszłego Senatora.

Referendum ogólnokrajowe.

W tym glosowaniu, które zostało zarządzone uchwałą Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2023 r. będziemy odpowiadać na cztery, ustalone przez nasz rząd, pytania:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Odpowiedni znak należy postawić w kwadratach z oznaczeniem TAK lub NIE. Wszystkie inne, dopisane przez głosującego treści, treści lub też znaki narysowane w nieprzeznaczonych do tego polach, nie mają wpływu na ważność karty. Głos uznaje się wówczas za oddany prawidłowo.

Autor Łukasz Dyszkant