25 lipca 2024

GłównaHistoria i politykaPolak – Norweg dwa bratanki?
,

Polak – Norweg dwa bratanki?

Sojusznicza historia naszych narodów napawa optymizmem.

https://www.norwegofil.pl/historia/stosunki-polsko-norweskie

Artykuł przedstawia ponad tysiącletnią historię kontaktów między Polską a Norwegią. Relacje te sięgają X wieku, kiedy to Polska przyjęła chrześcijaństwo, a Norwegia rozpoczęła proces chrystianizacji i kształtowania państwowości. Pierwsze kontakty między oboma krajami miały miejsce za panowania władców, takich jak Mieszko I i Król Olav I Tryggvason. W późniejszym średniowieczu, kontakty były nieliczne, głównie ze względu na inne priorytety polityczne obu państw.

W okresie uzależnienia Norwegii od Danii i Szwecji (1380-1905) kontaktów polsko-norweskich było niewiele. W XIX wieku narodziły się idee niepodległości w obu krajach, co zbliżyło elity polskie i norweskie. Polscy powstańcy emigrowali do Norwegii, gdzie spotkali wsparcie i sympatię Norwegów.

W XIX wieku rozwinęły się także kontakty kulturalne, zwłaszcza w dziedzinie muzyki, gdzie twórczość Fryderyka Chopina inspirowała norweskich kompozytorów. Norweski kompozytor Ole Bull koncertował w Polsce, a Norweska literatura stała się dostępna dla polskich czytelników.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, nawiązano stosunki dyplomatyczne z Norwegią w 1919 roku. Jednak w okresie międzywojennym kontaktów politycznych było niewiele, a współpraca gospodarcza była ograniczona.

W czasie II wojny światowej Polska i Norwegia walczyły razem w obronie wolności przeciwko hitlerowskiej agresji. Po wojnie, Norwegia udzielała pomocy Polsce w procesie transformacji systemowej.

Po zakończeniu zimnej wojny w latach 90. XX wieku, kontakty między Polską a Norwegią nabrały nowego impetu. Polska przystąpiła do NATO, co zacieśniło współpracę wojskową i polityczną obu krajów. Rozwinęła się również współpraca gospodarcza, zwłaszcza w sektorach takich jak przemysł stoczniowy, rybny i energia.

Współpraca polityczna, gospodarcza i kulturalna kontynuowana jest do dziś, a oba kraje odnotowują korzyści z tej długotrwałej przyjaźni i współpracy.