Norweskie wybory do rady gminy i rady okręgu 2023.

Co cztery lata wybieramy osoby, które będą reprezentować nas w gminach i okręgach.
Rada gminy podejmuje decyzje w lokalnych sprawach. Obejmuje to między innymi przedszkola, szkoły podstawowe, usługi zdrowotne i opiekuńcze, ochronę praw dzieci, kulturę oraz gospodarkę odpadami.
Rada okręgu zajmuje się między innymi szkolnictwem ponadpodstawowym, drogami okręgowymi z przynależącymi trasami promowymi, lokalnym transportem publicznym oraz kulturą.
W Oslo odbywają się wybory do rady gminy i rady dzielnicy, nie odbywają się jednak wybory do rady okręgu.
W niniejszej broszurze znajdują się informacje o wyborach i o tym, w jaki sposób zagłosować.

https://www.bergen.kommune.no/politikk/valg/other-languages/read-about-the-election-in-other-languages