25 lipca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaNorweski System Szkolnictwa, krótki przewodnik dla Polonii w Norwegii.
, ,

Norweski System Szkolnictwa, krótki przewodnik dla Polonii w Norwegii.

Norwegia jest znana na całym świecie z dość wysokiego standardu życia, a jednym z kluczowych elementów, które go zapewniają, jest dobrze rozwinięty system edukacyjny. Dla Polaków mieszkających w Norwegii, zrozumienie struktury i funkcjonowania tutejszego systemu szkolnictwa może być kluczowe dla zapewnienia swoim dzieciom jak najlepszych możliwości edukacyjnych i rozwojowych. W tym artykule postaram się przybliżyć szczegóły dotyczące norweskiego systemu szkolnictwa, aby pomóc w jego lepszym zrozumieniu.

Norweski system edukacyjny jest podzielony na kilka etapów, które odpowiadają różnym poziomom edukacji:

 1. Barnehage (Przedszkole):
  • Obejmuje dzieci w wieku od 1 do 5 lat.
  • Przedszkole jest opcjonalne, ale większość dzieci w Norwegii uczęszcza do przedszkola, co jest silnie wspierane przez państwo.
  • Barnehage kładzie duży nacisk na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, poprzez zabawę i interakcję społeczną.
 2. Grunnskole (Szkoła Podstawowa):
  • Obejmuje dzieci w wieku od 6 do 16 lat i jest podzielona na dwa etapy: barneskole (klasy 1-7) i ungdomsskole (klasy 8-10).
  • Edukacja jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci od 6. roku życia.
  • W barneskole uczniowie uczą się podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie, matematyka oraz podstawy nauk przyrodniczych i społecznych.
  • Ungdomsskole przygotowuje uczniów do dalszej edukacji w szkole średniej, wprowadzając bardziej zaawansowane tematy i większą specjalizację przedmiotową.
 3. Videregående Skole (Szkoła Średnia):
  • Dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat.
  • Videregående skole nie jest obowiązkowa, ale większość uczniów kontynuuje edukację na tym poziomie.
  • Uczniowie mogą wybierać między różnymi ścieżkami edukacyjnymi, w tym programami akademickimi przygotowującymi do studiów wyższych oraz programami zawodowymi, które przygotowują do pracy.
 4. Høyere Utdanning (Szkolnictwo Wyższe):
  • Obejmuje uniwersytety i szkoły wyższe, oferujące studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie.
  • Norwegia jest znana z wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego, a wiele jej uniwersytetów znajduje się w czołówkach rankingów międzynarodowych.

Dla polskich rodzin mieszkających w Norwegii, proces zapisania dziecka do szkoły może wydawać się skomplikowany, ale jest on w rzeczywistości dobrze zorganizowany i wspierany przez lokalne władze.Jak to zrobić?

Wnioski o przyjęcie do przedszkola składa się zazwyczaj na początku roku kalendarzowego.Miejsca są przydzielane na podstawie systemu punktowego, który bierze pod uwagę różne kryteria, takie jak wiek dziecka czy sytuacja rodzinna.

W kwestii szkoły średniej uczniowie muszą sami aplikować do wybranych szkół średnich, wybierając odpowiednie programy edukacyjne.Aplikacje składane są online, a wyniki przyjęć ogłaszane są zazwyczaj w lipcu.

Norweskie szkoły oferują różnorodne formy wsparcia dla uczniów, których językiem ojczystym nie jest norweski.

Uczniowie z rodzin imigranckich mogą uczestniczyć w specjalnych lekcjach języka norweskiego, które pomagają im szybciej opanować język i lepiej integrować się w szkole.

W wielu szkołach zatrudniani są asystenci, którzy pomagają uczniom w adaptacji kulturowej i językowej.

Norweskie szkoły oferują również wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, aby pomóc uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami edukacyjnymi i emocjonalnymi.

Norweski system edukacyjny oferuje wiele korzyści, które mogą być atrakcyjne dla Polonii w Norwegii:

 1. Norwegia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, a szkoły kładą duży nacisk na zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla uczniów.

  Szkoły oferują wsparcie psychologiczne, zdrowotne i socjalne, aby zapewnić uczniom kompleksową opiekę.
 2. Norweskie szkoły są dobrze wyposażone w nowoczesne technologie, które są integralną częścią procesu nauczania. Uczniowie mają dostęp do komputerów, tabletów i internetu, co wspiera ich edukację i rozwój technologiczny.

 3. System edukacyjny w Norwegii kładzie duży nacisk na rozwój kreatywności i innowacyjności. Uczniowie są zachęcani do myślenia poza schematami, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

 4. Norwegia promuje zrównoważony rozwój i edukację ekologiczną. Szkoły uczą dzieci, jak dbać o środowisko, promując zdrowy styl życia i ekologiczne nawyki.

Dla polskich rodzin może być istotne zrozumienie i adaptacja do różnic kulturowych, które mogą wystąpić w norweskim systemie edukacyjnym:

 1. Ważne jest, aby rodzice utrzymywali otwartą komunikację z nauczycielami i szkołą. Regularne spotkania i rozmowy mogą pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb dziecka i dostosowaniu wsparcia edukacyjnego.

 2. Norweskie szkoły zachęcają rodziców do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Współpraca z innymi rodzicami i udział w wydarzeniach szkolnych mogą pomóc w integracji i budowaniu społeczności.

 3. Norweskie wartości, takie jak równość, szacunek dla różnorodności i współpraca, są istotną częścią systemu edukacyjnego. Zrozumienie tych wartości może pomóc polskim rodzinom w lepszej integracji i zrozumieniu systemu.

Zachęcam do zapoznania się z broszurą informacyjną w języku polskim https://www.udir.no/contentassets/ab9150efc44549188ef683027b6db197/polsk—informasjon-om-barnehage-og-opplaring-i-norge.pdf

red.Marta Czajkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *