12 czerwca 2024

GłównaBergenPomocy osobom w kryzysie przemocy.
,

Pomocy osobom w kryzysie przemocy.

Innowacyjna współpraca Stowarzyszenia Intro z Wrocławia i Beatus Cras z Bergen

W dzisiejszych czasach, gdy przemoc staje się globalnym wyzwaniem społecznym, istotne jest, aby organizacje z różnych krajów łączyły siły w tworzeniu skutecznych systemów pomocy dla ofiar, lub wymieniały sie swoimi doświadczeniami. Stowarzyszenie Intro z Wrocławia i Beatus Cras z Bergen postanowiły pójść o krok dalej, nawiązując innowacyjną współpracę .

Stowarzyszenie Intro, mające swoje korzenie we Wrocławiu, jest znane z zaangażowania w walkę z przemocą i promowanie bezpiecznych przestrzeni . Z kolei Beatus Cras z Bergen w Norwegii, również aktywne w dziedzinie pomocy społecznej, wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w świadczenie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w różnych formach.

Oba stowarzyszenia dzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Idea jest prostą, ale za to rewolucyjną – łączyć siły różnych kultur i perspektyw, aby stworzyć bardziej zintegrowane i efektywne podejście do pomocy osobom doświadczających przemocy.

W ramach współpracy, stowarzyszenia Intro i Beatus Cras wymieniają się najlepszymi praktykami dotyczącymi działań na rzecz ofiar przemocy. Organizowane są wspólne szkolenia, spotkania, które pozwalają na wzajemne zrozumienie specyfiki problemu w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Takie podejście umożliwia dostosowanie działań do konkretnych potrzeb społeczności, jednocześnie wykorzystując bogactwo doświadczeń obu organizacji.

Współpraca obejmuje również tworzenie webinarow.

Należy podkreślić, że ta współpraca nie tylko przynosi korzyści dla poszczególnych stowarzyszeń, ale także stanowi inspirujący model dla innych organizacji na świecie, pokazując, że wspólne działania mogą prowadzić do realnych zmian w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy. Stowarzyszenie Intro z Wrocławia i Beatus Cras z Bergen są doskonałym przykładem na to, jak współpraca międzynarodowa może przyczynić się do budowy społeczeństwa opartego na szacunku, bezpieczeństwie i solidarności.

Poniżej zapis rozmowy, jaka odbyła sie pomiędzy przedstawicielkami obydwu stowarzyszeń.

https://fb.watch/owucrTwRHM/