Aktualne informacje

Przyjazd do Norwegii

 • Aby wjechać legalnie do Norwegii osoby z Ukrainy powinny mieć ważny paszport biometryczny.
 • Jeśli nie posiadasz paszportu, paszportu biometrycznego, wizy lub innych dokumentów tożsamości, nadal możesz ubiegać się o ochronę w Norwegii, jeśli już znajdujesz się w tym kraju lub przekraczasz jego granicę.

Ubieganie się o status uchodźcy i pozwolenie na pobyt

 • O azyl w Norwegii można się ubiegać wyłącznie, jeśli nie złożyło się wniosku o azyl w Polsce (lub innym kraju), ani nie ma się prawa pobytu w Polsce (lub innym kraju uznawanym za bezpieczny)
 • Rejestracja po przekroczeniu granicy w Polsce nie jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o azyl
 • Ukraińscy uchodźcy w Norwegii są objęci tzw. tymczasową ochroną zbiorową. Oznacza to, że Ukraińcy, którzy przybywają obecnie do Norwegii unikają długotrwałego i żmudnego indywidualnego rozpatrywania wniosku. W praktyce oznacza to, że będą mogli szybciej uzyskać status uchodźcy i osiedlić się w jednej z norweskich gmin
 • Po osiedleniu się w gminie uchodźca: 
  • ma prawo do (i obowiązek) darmowej nauki języka norweskiego
  • może podjąć pracę
  • ma prawo do dochodu zapewnionego przez gminę
  • ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej
  • dzieci mają prawo do miejsca w przedszkolu / szkole 
 • Ukraińcy, którzy obecnie przybywają do Norwegii, otrzymują pozwolenie na okres jednego roku. Nie daje to podstawy do ubiegania się o pobyt stały, ale może zostać przedłużone jeśli sytuacja w Ukrainie wciąż będzie niestabilna
 • Pozwolenie na pobyt daje prawo do opieki zdrowotnej, podjęcia pracy i nauki szkolnej, a także sprowadzenia rodziny

Więcej informacji na www.udi.no i www.regjeringen.no (po angielsku)

Dzieci bez rodziców – nieletni azylanci

 • Dzieci, które przybywają do Norwegii bez rodzica, otrzymują status nieletniego azylanta. Z takim dzieckiem należy jak najszybciej zgłosić się na policję
 • Dziecko otrzymuje reprezentanta, który pomoże mu w przeprowadzeniu procesu wnioskowania o azyl
 • Dziecko zostanie umieszczone w ośrodku dla uchodźców lub w ośrodku opiekuńczym

Więcej informacji na https://asylbarn.no/

Przywóz zwierząt domowych

 • Przy wjeździe do Norwegii wszystkie zwierzęta są kontrolowane
 • Jeżeli zwierzęta nie były wcześniej skontrolowane pod kątem wścieklizny, tego typu test zostanie wykonany w Norwegii (do otrzymania wyników zwierzę pozostanie w kwarantannie)
 • Jeżeli zwierzę nie dostało szczepionki na wściekliznę, szczepionka zostanie podana w Norwegii (obowiązuje wtedy 4-miesięczna kwarantanna)
 • Obywatele Ukrainy są zwolnieni z opłat za testowanie i szczepienie zwierząt, które wwożą do Norwegii.

Więcej informacji na: www.mattilsynet.no (po norwesku, angielsku i ukraińsku)

Transport z Polski do Norwegii

Samolot
 • Wizzair oferuje uchodźcom z Ukrainy 100.000 darmowych biletów lotniczych i bilety za 29.99 EUR i 69.99 EUR z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Wrocławia do Oslo (lotniska Gardermoen i Torp Sandefjord)
 • Darmowy bilet obejmuje tylko niewielki bagaż, za większą ilośc bagażu trzeba zapłacić

Więcej informacji na: https://wizzair.com/#/rescue

Autobus
 • Wiele prywatnych osób organizuje darmowe przewozy z miast w Polsce do Norwegii. Być może konieczne jest opłacenie biletu promowego
 • Bezpłatny transport autobusowy:
Prom
 • Stena Line oferuje darmowe przewozy dla autokarów przewożących uchodźców z Ukrainy, jeśli przewoźnik złoży o to wniosek – więcej info na stronie Stena Line Sverige na Facebooku)
 • Wniosku nie mogą składać osoby indywidualne, jedynie przewoźnicy (wymagane jest podanie numeru organizacyjnego firmy)
Pociąg
 • Szwedzkie koleje SJ i norweskie Vy oferują darmowe przewozy dla osób z Ukrainy na terenie całego kraju
 • Aby skorzystać z oferty należy pokazać paszport lub dowód osobisty

Informacja na ten temat (po norwesku): Ukrainske flyktninger kan reise gratis med Vy i Norge

Po przyjeździe do Norwegii

 • Jeśli masz gdzie mieszkać: na dzień dzisiejszy ukraińscy uchodźcy mogą zatrzymać się w Norwegii u rodziny, przyjaciół czy znajomych i wciąż móc ubiegać się o azyl. Nie ma też potrzeby rejestrować się w Państwowym Centrum Przybyłych. UWAGA! To się może zmienić. Proszę sprawdzać informacje na https://www.udi.no/en/situation-in-ukraine/
 • Jeśli nie masz gdzie mieszkać: po przyjeździe skontaktuj się z policją, która zorganizuje transport do Państwowego Centrum Przybyłych. Centrum znajduje się w Råde, ok. 70 km od Oslo, niedaleko granicy ze Szwecją.

Państwowe Centrum Przybyłych w Råde

 • Nowo przybyłe osoby zostają zarejestrowane w systemie komputerowym administracji imigracyjnej.
 • Osoby ubiegające się o azyl otrzymują pakiet higieniczny i odzieżowy oraz pościel.
 • Osoby ubiegające się o status uchodźcy podczas pierwszej fazy swojego pobytu w Centrum mieszkają w hali namiotowej. Potem zostają zakwateowane w ośrodkach dla uchodźców, a po rozpatrzeniu wniosku o azyl, w gminie, która oferuje wolne miejsce.

Zakwaterowanie

 • Jeśli nie masz gdzie mieszkać po zarejestrowaniu, Norwegia gwarantuje zakwaterowanie w ośrodkach dla azylantów / hotelach.
 • Wszystkie gminy w Norwegii zobowiązały się, by w jak najkrótszym czasie przedstawić listę mieszkań / lokali, które mogą zaoferować uchodźcom z Ukrainy.

Zasiłki dla uchodźców / pomoc finansowa

 • Kiedy podanie o ochronę zostanie rozpatrzone pozytywnie, dostaniesz informację o tym, w jakiej gminie zamieszkasz.
 • W swojej gminie rozpoczniesz program adaptacyjny, który będzie polegał na uczestnictwie w kursie norweskiego (darmowym i obowiązkowym), później ewentualnie także innym dokształceniu
 • W pierwszym okresie pobytu przysługuje zasiłek adaptacyjny (pod koniec roku 2021 było to około 17000 koron miesięcznie). Gmina pomaga też w znalezieniu mieszkania oraz udziela praktycznego wsparcia w innych kwestiach związanych z integracją.

Praca

 • Generalnie pracę można podejmować dopiero, kiedy podanie o azyl zostanie rozpatrzone pozytywnie.
 • Jeżeli jednak Norwegia ostatecznie wprowadzi zasady ochrony zbiorowej dla obywateli Ukrainy (obecnie wprowadzono jedynie tymczasową ochronę zbiorową), będzie można od razu szukać pracy lub kształcić się.
 • Uchodźcy szukają zatrudnienia na własną rękę. Państwo udziela wsparcia w tym zakresie w postaci zasiłku, praktycznej pomocy w poszukiwaniu pracy itp.
 • Najpopularniejsze portale z ogłoszeniami o pracę to www.nav.no i www.finn.no
 • Możesz również skorzystać z firm pośredniczących w rekrutacji pracowników takich jak Adecco Manpower

Inne nacje słowiańskie i bałtyckie

Norwegia ma 5,4 mln mieszkańców, z czego ponad 800 000 to obcokrajowcy, w tym:

 • Polacy (102 000)
 • Litwini (41 000)
 • Rosjanie (18 000)
 • Łotysze (11 000)
 • Ukraińcy (6500)
 • Estończycy (4700)
 • Białorusini (1300)

Służba zdrowia, pomoc medyczna i psychologiczna

 • Obywatele Ukrainy objęci tymczasową ochroną zbiorową mają prawo do pełnej opieki medycznej w Norwegii. Mają prawo do uzyskania pomocy bezpłatnego tłumacza w trakcie konsultacji i zabiegów medycznych.
 • Norwegia opracowuje w tej chwili system wsparcia psychologicznego dla uchodźców z Ukrainy
 • Pomoc medyczna dla dzieci do 18 roku życia jest bezpłatna.
 • Dorośli uiszczają niskie kwoty za konsultacje do maksymalnej wysokości 3000 NOK rocznie. W wypadku przekroczenia tej kwoty reszta konsultacji do końca roku jest darmowa.
 • Każda osoba mająca prawo pobytu w Norwegii ma swojego lekarza pierwszego kontaktu. Osoby niemające lekarza pierwszego kontaktu mogą otrzymać pomoc medyczną w Pogotowiu Ratunkowym (legevakt).
 • W Norwegii kobieta sama decyduje o tym, czy chce przerwać ciążę w ciągu pierwszych 12 tygodni. Jeśli decyduje się przerwać ciążę później, musi złożyć wniosek do Rady Aborcyjnej. Aborcja dla kobiet mających prawo pobytu w Norwegii jest bezpłatna.

Opieka przedszkolna i szkolnictwo

Przedszkole
 • Wszystkie dzieci po ukończeniu 1 roku życia mają prawo do starania się o miejsce w przedszkolu.
 • W wypadku nieuzyskania miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku 1-3 możliwe jest staranie się o refundację pieniężną.
 • Dzieci po ukończeniu 3 roku życia mają gwarantowane miejsce w przedszkolu.
Szkoła
 • Dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci do 16 roku życia.
 • Szkoły w Norwegii są bezpłatne.
 • System szkolnictwa:
  • klasa 1-7 szkoła podstawowa
  • klasa 8-10 gimnazjum
  • szkoła średnia
 • Szkoła ma obowiązek przystosowania nauczania do poziomu wiedzy, uwarunkowań i potrzeb dziecka.
 • Gminy, w których dziecko jest zameldowane, mają obowiązek przystosowania placówki szkolnej do specjalnych wymogów.
 • Dzieci obcojęzyczne dostają od razu pomoc w nauce języka norweskiego i przystosowania do życia w Norwegii.
 • Szkoły średnie są profilowane i nauka w nich trwa od 2 do 4 lat.
 • Wiele szkół średnich dla dorosłych posiada program, w którym jednocześnie prowadzona jest intensywna nauka norweskiego.

Życie w Norwegii

 • Norwegia jest krajem słynącym z przepięknej przyrody – fiordów, gór, wody i spokoju. Norwegowie dużo czasu spędzają na łonie natury.
 • Norwegowie, którzy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zdystansowani, cenią sobie bezpieczeństwo, spokój i tolerancję.
 • Norwegia jest państwem opiekuńczym, co oznacza, że państwo wspomaga mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji (system dotacji, pomocy socjalnej i wsparcia).
 • Jest tu bardzo niski procent bezrobocia.
 • Norwegia jest uznawana za jeden z najbardziej bezpiecznych i tolerancyjnych krajów na świecie. Według corocznych badań większość Norwegów jest szczęśliwa.
 • Szkoły i przedszkola, oprócz programów teoretycznych kładą bardzo duży nacisk na wychowanie w tolerancji do różnorodności religii, poglądów, wyglądu i zachowania.
 • Norwegia to również kraj wielonarodowościowy, osiedliło się tu wielu ludzi z różnych krajów na świecie.

Osoby LGBT+

 • Norwegia, jak cała Skandynawia, jest bardzo przyjazna osobom o wszystkich orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych.
 • Jakakolwiek dyskryminacja, m.in. ze względu na: płeć, pochodzenie etniczne (narodowość, kolor skóry, język), wyznanie, przekonania, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, czy niepełnosprawność, jest w Norwegii zabroniona i karalna.
 • Pary LGBT+ mają w Norwegii prawa identyczne z prawami par heteroseksualnych (małżeństwo, w tym kościelne w obrządku protestanckim, adopcja dzieci, prawa spadkowe itp).
 • Prześladowanie z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej jest podstawą, by starać się o uzyskanie azylu w Norwegii.
 • Organizacje LGBT+ 

Ambasada i Konsulat Ukrainy w Norwegii

Adres: 
Norbins gate 4
0253 Oslo

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/UTkL2Db1dYf6T1eH9

tel (+47) 22 83 55 60
(+47) 22 83 55 58 (konsulat)

Email: emb_no@mfa.gov.ua, embassy@ukremb.no

Strona internetowa: norway.mfa.gov.ua (po ukraińsku), norway.mfa.gov.ua/en(po angielsku)

Organizacje ukraińskie w Norwegii i inne strony