15 kwietnia 2024

GłównaSprawy urzędoweBezpłatna pomoc prawna w Norwegii.
,

Bezpłatna pomoc prawna w Norwegii.

W niektórych przypadkach można otrzymać pomoc prawną od prywatnego adwokata, która jest w całości lub częściowo pokrywana przez państwo norweskie. 

W niektórych sytuacjach życiowych pojawia się potrzeba skorzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Wysokie koszty pomocy prawnej stanowią w wielu przypadkach barierę nie do pokonania.

Zgodnie z prawem o bezpłatnej pomocy prawnej (Rettshjelploven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-06-13-35) ma ona na celu zapewnienie koniecznej pomocy prawnej osobom, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, by móc zapewnić sobie pomoc prawną w ważnych życiowo sprawach. Państwo może pokryć koszty takiej pomocy w całości lub częściowo. Pomoc prawna może mieć następującą formę:

 • pomoc poza drogą sądową – obejmuje m. in. porady prawne, wyjaśnienie przepisów prawnych, pomoc przy sporządzaniu skomplikowanych wniosków, jak również pomoc w postępowaniu ugodowym,
 • udział adwokata w procesie sądowym, reprezentacja na drodze sądowej,
 • zwolnienie z opłat sądowych.

Bezpłatną pomoc prawną, bez konieczności płacenia wkładu własnego i niezależnie od osiąganych dochodów, można uzyskać w poniższych sprawach:

 • decyzje administracyjne o przymusowym charakterze: odebranie praw rodzicielskich, przejęcie opieki na dzieckiem, przymusowa opieka psychiatryczna,
 • sprawy z zakresu prawa karnego,
 • sprawy dot. obcokrajowców: wydalenie z kraju, prawo pobytu, pozwolenie na pracę, azyl.

Nie jest to wyczerpujący katalog spraw, a jedynie kilka najważniejszych przykładów.

Bezpłatna pomoc prawna nie przysługuje jednak wszystkim osobom i w dowolnych sprawach. Należy spełnić poniższe wymogi, aby móc ubiegać się o tzw. “fri rettshjelp”:

– kryterium finansowe – wysokość dochodów nie może przekraczać:

 • w przypadku osoby samotnej 246 000 koron brutto rocznie,
 • w przypadku małżeństwa/konkubinatu 369 000 koron brutto rocznie,
 • wartość majątku netto osób ubiegających się o pomoc prawną nie może przekraczać kr 100 000.

Przykładowe sprawy, gdzie należy spełniać kryterium finansowe, to:

 • prawo pracy – zwolnienia dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę,
 • prawo rodzinne – opieka rodzicielska, ustalenie praw rodzicielskich, prawo do widywania się z dzieckiem, podział majątku między małżonkami,
 • prawo najmu – wypowiedzenie umowy najmu, niezgodne z prawem wyrzucenie z wynajmowanego lokalu,
 • odszkodowania – uszczerbek na zdrowiu, utrata żywiciela rodziny, odszkodowanie dla ofiar przemocy,
 • świadczenia socjalne,
 • konkubinat – sprawy związane z podziałem majątku.

Należy pamiętać, iż gospodarstwo domowe legitymujące się rocznym dochodem brutto powyżej kr 100 000, jest zobowiązane do uiszczenia wkładu własnego. W sprawach poza drogą sądową wkład własny wynosi 1040 koron (na styczeń 2019), w przypadku postępowania sądowego jest to 25% kosztów, jednak nie więcej niż ośmiokrotna wielokrotność wkładu własnego.

Poniżej znajdziesz również linki do organizacji pozarządowych i miejsc, w których można otrzymać bezpłatne porady prawne:

Rettshjelpsentralen mieści się w Oslo i przyjmuje zgłoszenia osobiście lub przez telefon, w środy w godz. 17-19. www.kirkensbymisjon.no/rettshjelpsentralen/

Dyżury adwokatów prowadzone przez członków Zrzeszenia Adwokatów  odbywają się w wielu miejscach w Norwegii. Pod poniższym adresem znajduje się wyszukwarka dyżurów https://www.advokatenhjelperdeg.no/ 

Frirettshjelp Oslo to oferta pomocy prawnej dla mieszkańców Oslo. Można umówić się na spotkanie od pon.-pt. w godz. 8.00-15.30 lub przyjść osobiście do biura w pon-pt. w godz. 16.00-19.00. www.frirettshjelp.com

Jussbuss mieści się w centrum Oslo i przyjmuje zgłoszenia osobiście, telefonicznie lub elektronicznie przez stronę internetową. Godziny otwarcia: poniedziałki 17.00 – 20.00, wtorki 10.00 – 15.00. www.foreninger.uio.no/jussbuss/

JURK udziela pomocy prawnej kobietom i mieści się w centrum Oslo. Zgłoszenia przyjmowane są w następujące dni:  poniedziaki w godz. 12.00 – 15.00 (telefonicznie i w biurze), środy w godz. 09.00 – 12.00 (tylko telefonicznie) i w godz. 17.00 – 20.00 (telefonicznie i w biurze). Ponadto można wysyłać zapytania elektronicznie. www.foreninger.uio.no/jurk/

Jusshjelpa to organizacja mieszcząca się w Tromsø. Przyjmuje zgłoszenia osobiście, telefonicznie i elektronicznie. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-14.00. www.jusshjelpa.no/

Jussformidlingen mieści się w Bergen. Przyjmuje zgłoszenia osobiście, telefonicznie i elektronicznie.  Godziny otwarcia: poniedziałek – wtorek 9.00 -15.00, środa – czwartek 9.00 – 17.00. www.jussformidlingen.no/

Gatejuristen to organizacja udzielająca pomocy prawnej osobom z uzależnieniami. Biura organizacji mieszczą się w: Bergen, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Hønefoss, Drammen, Tønsberg, Sandefjord, Arendal, Haugesund. Dane kontaktowe do poszczególnych oddziałów znajdziesz na stronie www.gatejuristen.no/kontakt-oss/.

Gatasøkonom – poradnictwo dotyczące problemów finansowych i długów dla osób z uzależnieniami. www.gatasokonom.no

Ung økonomi – poradnictwo dotyczące problemów finansowych i długów dla osób młodych do 25. roku życia. www.gatejuristen.no/ung-okonomi/

Barnas jurist – pomoc prawna dla dzieci i osób młodych do 25. roku życia. www.barnasjurist.no/#velkommen

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo organizuje poradnictwo prawne dla osób prywatnych oraz firm. Usługi świadczone są przez kancelarie prawne zatrudniające polskojęzycznych adwokatów lub za pośrednictwem tłumacza.  Więcej informacji na stronie

Na stronie www.przemoc.no/ znajdziesz informacje dla ofiar przemocy w rodzinie i pomocy, jaka im przysługuje.

https://polskidialog.no/organizacje-pozarzadowe-swiadczace-bezplatne-porady-prawne/