15 kwietnia 2024

GłównaInformacje lokalneBergen-pomoc dla mieszkańców Ukrainy i co dalej?
,

Bergen-pomoc dla mieszkańców Ukrainy i co dalej?

Beatus Cras z Bergen zaprasza na spotkanie osoby zaangażowane, lub chcące zaangażować się w pomoc w związku z wojną w Ukrainie, oraz rodziców. Spotkanie poprowadzi mgr Marta Czajkowska od 11 lat współpracująca z Polską Akcją Humanitarną, pedagog, edukator humanitarny i rozwojowy. Spotkanie ma charakter edukacyjny. Zadaniem jest merytoryczna rozmowa o potrzebach i emocjach związanych z wolontariatem w obliczu konfliktu zbrojnego, planowanie i wsparcie ewentualnych następnych działań i intencji.

Spotkanie jest bezplatne i odbędzie się w siedzibie Poradni Logo Art, Peter Jebsens veg 11, Ytre Arna, w poniedziałek o godzinie 17.