25 lipca 2024

GłównaInformacje lokalneBeatus Cras oznacza lepsze jutro.
,

Beatus Cras oznacza lepsze jutro.

Beatus Cras- oddziały Bergen i Arendal, to organizacja dobroczynna, której głównym celem jest integracja społeczna kobiet o pochodzeniu etnicznym. Wizją i głównym celem jest aktywizacja kobiet, dlatego też ciagle poszerzamy możliwości i horyzonty działaniami skierowanymi dla kobiet. Oto niektóre z nich.

  1. Sterkere kvinner Sterkere sammen -to projekt grantowy na działania prewencyjne skierowany do Polek w Bergen. Celem projektu jest pomoc kobietom w lepszym zapoznaniu się z aktualnymi prawami każdej osoby w Norwegii oraz zasadami, które obowiązują je i ich rodziny w Norwegii. 
  2. Sterkere sammen i covidtid -projektu jest rzetelne informowanie Polaków mieszkających w Norwegii o sprawach bieżących oraz wsparcie w trudnych okresach życia, szczególnie w czasie pandemii za pomocą mediów społecznościowych oraz strony internetowej.W ramach projektu powstało Polskie Centrum Pomocy i Informacji-platforma łącząca polskie organizacje, stowarzyszenia, a przede wszystkim Polaków .Portal powstał dzięki dotacji z IMDi.
  3. „Matkasse” (Skrzynka żywności) projekt realizowany we współpracy z „Matsentralen”. W każdy piątek organizacja rozdaje 65 skrzynek z żywnością rodzinom, które potrzebują pomocy. 80 proc. trafia do polskich rodzin i osób samotnych. Zaangażowanych jest 15 wolontariuszy, którzy pomagają w pakowaniu i w dostawie.
  4. Akademia (Jeszcze Lepszego) Rodzica ma na celu edukację i wsparcie polskich rodzin, w tym rodzin z dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i nieplnosprawnosciami. Projekt prowadzony przez  pedagog i psycholog finansowany jest z budżetu miasta Bergen.
  5. Mamma Mia- ma na celu aktywizację zawodową i życiową polskich kobiet potrzebujących wsparcia i inspiracji do podjęcia nowych aktywności i lepszego wykorzystania swoich kwalifikacji zawodowych. Projekt współfinansowany przez miasto Bergen. 
  6. Kafe Samhold skierowany do lokalnych mieszkańców mający na celu integrację środowiska norweskiego z ukraińskim, oraz polskim. Co tydzień gotowane i wydawane są posiłki nawiązujące do tradycyjnych kuchni.Osoby przygotowujące posiłki mają okazję do nauki języka norweskiego.
  7. Treningi języka norweskiego:

-online skierowany do różnych grup wiekowych ,

-offline skierowany do grup przyjezdnych z Ukrainy, 

-offline skierowany do osób po 50 roku życia- w tym Ukraińców, 

     8.Warsztaty plastyczne, z makramy, linorytnicze, skierowane do kobiet z dziećmi, zarówno polskich jak i ukraińskich.

Opłacając składkę członkowską w wysokości 300 kr rocznie,nabywa się prawa do brania udziału we wszystkich organizowanych imprezach, oraz korzystania ze wsparcia, w tym informacyjnego, związanego na przykład z załatwianiem formalności w urzędach norweskich.