25 lipca 2024

GłównaEdukacjaBeatus Cras Bergen i Fundacja Polskiego Forum Migracyjnego.
,

Beatus Cras Bergen i Fundacja Polskiego Forum Migracyjnego.

W minioną sobotę trzon Beatus Cras Bergen miał wyjątkową okazję brać udział w spotkaniu z Przedstawicielkami Fundacji Polskiego Forum Migracyjnego z Warszawy. Rozmowy skoncentrowały się między innymi na omówieniu obecnej sytuacji Uchodźców w obu krajach, współpracy w zakresie pomocy uchodźcom oraz wspieraniu Polonii na całym świecie.

Czym sie zajmuje FPFM?

Fundacja Polskie Forum Migracyjne (PFM) z siedzibą w Warszawie jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz migrantów i uchodźców przebywających w Polsce. Fundacja koncentruje się na wspieraniu integracji, ochronie praw człowieka oraz promowaniu różnorodności kulturowej. Oto kluczowe obszary działalności Fundacji:

PFM oferuje szeroki zakres usług wspierających migrantów i uchodźców, w tym:

 • zapewnia konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne i grupowe, które pomagają osobom z doświadczeniem migracyjnym radzić sobie z traumą i stresem adaptacyjnym.
 • Specjaliści PFM udzielają porad prawnych dotyczących statusu pobytowego, procedur azylowych, oraz innych kwestii związanych z prawem migracyjnym.
 • PFM prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców, co ułatwia im integrację i komunikację w społeczeństwie.
 • Pomoc w rozwijaniu umiejętności zawodowych, które zwiększają szanse migrantów na rynku pracy.
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych, festiwali i spotkań, które promują różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy.
 • Łączenie migrantów z lokalnymi mentorami, którzy pomagają im w procesie adaptacji i integracji.
 • Fundacja prowadzi badania i analizy dotyczące sytuacji migrantów i uchodźców w Polsce. Dzięki tym działaniom: PFM publikuje raporty i analizy, które służą jako źródło wiedzy dla polityków, naukowców i innych organizacji zajmujących się tematyką migracyjną.
 • Fundacja współpracuje z rządem, samorządami i organizacjami międzynarodowymi, aby wpływać na kształtowanie polityki migracyjnej.
 • Prowadzenie kampanii mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat praw i potrzeb migrantów.
 • Projekty wspierające edukację dzieci migrantów oraz oferujące opiekę przedszkolną i pozaszkolną.
 • Programy skierowane do kobiet migrantek, które pomagają im w integracji zawodowej i społecznej.

Dzięki swoim działaniom, Fundacja Polskie Forum Migracyjne odgrywa kluczową rolę w budowaniu bardziej otwartego i wspierającego społeczeństwa dla migrantów i uchodźców w Polsce, wolontariusze i pracownicy obsługują na codzień uchodźców i imigrantów z 55 pansre.

Podczas bergeńskiego spotkania omówiono:
🔹 Inicjatywy mające na celu zapewnienie wsparcia na różnych płaszczyznach psychologicznego i socjalnego dla uchodźców.
🔹omówienie różnic w polityce socjalnej, oraz na poziomie edukacji w Polsce i Norwegii,
🔹 Projekty edukacyjne i integracyjne dla polskich emigrantów.
🔹 Możliwości wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i promowania tolerancji.
Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się doświadczeniami i pomysłami na przyszłość. Wierzymy, że razem możemy zdziałać wiele dobrego dla potrzebujących wsparcia i naszej polonijnej społeczności.
Dziękujemy za zaangażowanie i inspirującą rozmowę, oraz książkę podsumowującą pracę PFM “Troska o różnorodną wspólnotę”. Takie spotkania to czysta inspiracja.

Więcej na https://forummigracyjne.org/

red.Marta Czajkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *