Miesiąc: czerwiec 2023

 • Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10,Literka R.

  Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10,Literka R.

  Rasizm→dyskryminacja ze względu na kolor skóry i/lub pochodzenie etniczne. Repatriant to osoba, która powraca do swojego kraju po tym, jak wcześniej opuściła go z różnych przyczyn. Repatriacja może być spowodowana wojnami, konfliktami, przesiedleniami, emigracją lub innymi okolicznościami, które zmusiły osobę do opuszczenia swojego rodzinnego kraju. Repatrianci to zazwyczaj obywatele danego kraju, którzy z różnych powodów…

 • Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka P.

  Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka P.

  Przed Państwem kolejna cześć naszego słowniczka.Mamy nadzieję, ze równie pomocna. Parytet to zasada lub praktyka polegająca na zapewnieniu równego reprezentowania lub równych szans dla różnych grup lub płci w danej dziedzinie, takiej jak polityka, zarządzanie, czy też przedsiębiorczość. Parytet ma na celu wyeliminowanie nierówności i dyskryminacji oraz promowanie uczciwego dostępu do różnych stanowisk, funkcji lub…

 • Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka O

  Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka O

  Orientacja seksualnaukierunkowanie pociągu romantycz- nego i seksualnego oraz możliwość angażowania się w relacje uczuciowe i erotyczne z osobami danej płci. Wyróżniamy cztery podstawowe orientacje seksualne: →heteroseksualną, →homoseksualną, →biseksualną i →aseksualną. Mówiąc o osobach o określonej orientacji seksualnej, używamy sformułowań: osoba heteroseksualna, osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba aseksualna. Osoba pojęcie często używane w →języ-ku inkluzywnym (równościowym),…

Follow Us

Szukasz informacji o Norwegii?

Zapisz się na nasz Newsletter

Na twoją skrzynkę będziemy przesyłać informacje o naszych artykułach