Zmiany w strategii TISK

Rząd wprowadza zmiany w strategii dotyczącej testowania, izolacji, monitoringu szerzenia się zakażeń oraz kwarantanny (TISK). Kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną zostaje zastąpiona szerszym stosowaniem testów domowych, a każdy sam dba o poinformowanie osób, z którymi był w bliskim kontakcie, o pozytywnym wyniku testu.

Gminne zasoby skierowane do prowadzenia strategii TISK będą od tej pory wykorzystywane tam, gdzie konsekwencje szerzenia się zakażeń są największe. W ten sposób gminy mogą w pierwszej kolejności wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z ogniskami zakażeń w systemie zdrowia i opieki oraz monitoringu zakażeń w grupach narażonych i w środowiskach niechronionych np. wśród użytkowników systemu opieki zdrowotnej oraz osób obarczonych dużym ryzykiem zachorowania.

 • Dzisiejsza strategia TISK jest i była bardzo wymagająca dla gmin pod kątem zaangażowania zasobów. Chcemy stworzyć bardziej zrównoważoną i dynamiczną strategię, która będzie się dostosowywać do rozwoju pandemii i do poziomu wyszczepienia populacji. Przechodzimy więc do systemu, gdzie zadania wykonywania testów oraz monitoringu zakażeń w większym stopniu staną się odpowiedzialnością jednostki. Żeby osoby zakażone mogły tego dokonać w prosty sposób, muszą otrzymać właściwe i przystępne informacje na temat tego, co oznacza monitoring szerzenia się zakażeń oraz co powinny zrobić. Urzędy już otrzymały polecenie, aby te informacje opracować – poinformowała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
  Zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną Duża liczba osób pozostających na kwarantannie stanowi wyzwanie dla społeczeństwa. Urząd do spraw zdrowia oraz Instytut Zdrowia Publicznego FHI proponują więc, aby zasady dotyczące kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną dla bliskich kontaktów, które nie są domownikami lub osobami odpowiednio bliskimi osoby zakażonej, zostały zniesione. Rząd wprowadzi to zalecenie.
  Kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną dla bliskich kontaktów, które nie są domownikami lub osobami odpowiednio bliskimi, przestaje obowiązywać w czwartek 13 stycznia o godzinie 24. Zaleca się wykonanie testu po 3 i 5 dobach po bliskim kontakcie. Zaleca się uważną obserwację objawów przez 10 dób. W przypadku wystąpienia objawów należy pozostać w domu i przetestować się.
 • Zdaniem Instytutu Zdrowia Publicznego, wykonywanie testów efektywnie wykrywa zakażenia, jest zdecydowanie mniej kosztowne dla społeczeństwa i mniej uciążliwe dla jednostki niż kwarantanna. Wykonywanie testów zmniejsza absencję i obciążenie obostrzeniami. Dlatego zleciłam Urzędowi ds. zdrowia podpisanie umowy ramowej umożliwiającej zakup o niemal 100 milionów więcej testów. Testy mają być bezpłatne dla mieszkańców – oznajmiła Kjerkol.
  Osoby pozostające w bliskim kontakcie będące domownikami lub osobami odpowiednio bliskimi
  Rząd otrzymał zalecenie, że obowiązujący wymóg dotyczący 10 dobowej kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną dla domowników i osób odpowiednio bliskich może zostać zastąpiony codziennym wykonywaniem przez te osoby testów przez pięć dób od ostatniego bliskiego kontaktu. Osoby, które nie przestrzegają wykonywania testów, muszą pozostać na kwarantannie przez 10 dób. Rząd pozytywnie odnosi się to takiej zmiany, ale zanim można by wprowadzić ją w życie, musimy mieć pewność, że gminy mają wystarczający dostęp do testów. Oprócz tego, gminy muszą stworzyć system wydawania testów gospodarstwom domowym.
  Do tego czasu obowiązują dzisiejsze zasady dotyczące kwarantanny dla osób pozostających w bliskim kontakcie, które są domownikami lub odpowiednio bliskimi osobami osoby zakażonej. Aplikacja mobilna Smittestopp
  Nowe zmiany w strategii TISK powodują, że wykorzystanie aplikacji mobilnej Smittestopp staje się jeszcze bardziej aktualne.
 • Teraz naprawdę jej potrzebujemy. Jeśli więc jeszcze jej nie pobrałeś, zrób to teraz. Jeśli się zakazisz, pamiętaj o zgłoszeniu tego faktu w aplikacji. Jest to anonimowe. Osoby, w których pobliżu się znajdowałeś, zostają szybko o tym poinformowane. Nie dowiedzą się, kto jest zakażony, ale otrzymają powiadomienie o tym, żeby zwracać uwagę na objawy i wykonać sobie test – powiedziała Kjerkol.
  Jeśli większa liczba osób zacznie korzystać z aplikacji Smittestopp, ułatwi to monitoring zakażeń oraz może przyczynić się do przerwania łańcucha zakażeń. Aplikacji Smittestopp można też używać w podróży po krajach UE i EOG. Dostępna jest w wielu językach, między innymi w języku arabskim, tureckim i urdu.