Zawrócenie z granicy i co dalej?

W celu odwołania od decyzji policji norweskiej dotyczącej zawrócenia z granicy (vedtak om bortvisning), powinieneś zwrócić się do Utlendingsdirektoratet (Urzędu ds. cudzoziemców).

Taka informacja powinna być wpisana do dokumentu, który otrzymałeś: „Rett til klage med mer Vedtak om bortvisning kan påklages til Utlendingsdirektoratet”.

Link do strony tego urzędu:

https://www.udi.no/en/contact-us/other-contact-information/

W czasie gdy odwołanie jest rozpatrywane, nie można przebywać w Norwegii – oznacza to, że decyzja o zawróceniu i tak będzie musiała być zrealizowana.

Można się również zwrócić się do policji, która podjęła decyzję. Dane właściwych okręgów policyjnych znajdziesz tu: https://www.politiet.no/finn-ditt-politi/

Przykładowe dane kontaktowe:

Policja odpowiedzialna za lotnisko Gardermoen w Oslo: post.ost@politiet.no

Policja odpowiedzialna za lotnisko TORP Sandefjord: post.sor-ost@politiet.no

Policja odpowiedzialna za przejście graniczne w Svinesund: post.ost@politiet.no

Procedura skargowa na działanie Policji (klage på Politiet) opisana jest na tej stronie internetowej: https://www.politiet.no/kontakt-oss/klage-pa-politiet/

Jeśli policja uzna skargę za bezzasadną, można wnieść o jej rozpatrzenie w drugiej instancji – przez Komendę Główną Policji – Politidirektoratet: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/politidirektoratet/

Sugerujemy kontakt z urzędami norweskimi w języku norweskim lub angielskim.