Zapis medialny konferencji Rządu Norwegii z 13 kwietnia

Zachęcamy do obejrzenia konferencji poświęconej poluzowaniu obostrzeń w całej Norwegii i wprowadzeniu tak zwanej >fazy 1< , jako jednego z etapów powrotu do zwykłej codzienności w związku z COVID . Zapis tłumaczony jest na język polski.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen2/id2844246/?fbclid=IwAR0Fo2dMiiWsN-ARpofupmmgzxthAhnKfrKG9tnfsSR4hRjcKe5sGnRhgS0

Odpowiedz