Zalecenia Helsedirektoratet również w języku polskim

Na stronie Helsedirektoratet można znaleźć zalecenie i propozycje zachowań społecznych, dzięki którym zminimalizujemy szansę na zakażenie się COVID-19 . Są przedstawione w postaci ikonografii i krótkiego filmiku.

https://helsedirektoratet.imageshop.no/294179/Detail/Index/657327#
Odpowiedz