Wydłużenie odstępu pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki


Odstęp między pierwszą a drugą dawką szczepionek mRNA (Pfizer-BioNTech i Moderna) wydłuża się do 12 tygodni dla wszystkich grup wiekowych poniżej 65 roku życia, zgodnie z zaleceniem Instytutu zdrowia publicznego (Folkehelseinstituttet). Dotyczy to tylko osób bez chorób współistniejących. Osobom w wieku od 18 do 44 lat, na podstawie wstępnych szacunków FHI będzie można zaproponować szczepienie nawet do 5 tygodni wcześniej niż zakładano w ostrożnych scenariuszach szczepionkowych.


Zalecenie wchodzi w życie od poniedziałku 3 maja i nie będzie działało wstecz. Oznacza to, że osoby, które otrzymały już pierwszą dawkę i otrzymały termin podania drugiej dawki, pozostają przy tym terminie. Teraz odstęp wynosi 6 tygodni.

  • Dziś otrzymaliśmy zalecenie ze strony Instytutu zdrowia publicznego i zdecydowaliśmy się stosować do tego zalecenia. W wyniku zwiększenia odstępu, znacznie więcej osób otrzyma szczepionkę wcześniej. Pomoże to zapobiec poważnym chorobom i śmierciom oraz zmniejszy liczbę zakażeń w społeczeństwie – powiedział minister zdrowia Bent Høie.
    Na podstawie najnowszej wiedzy na temat efektu po szczepieniu szczepionkami mRNA okazuje się, że różnica ilości przeciwciał między szóstym a 12 tygodniem jest minimalna. Te szczepionki dają więc dobrą ochronę przez pierwsze 12 tygodni po pierwszej dawce.
  • Ważne, żeby wszyscy przyjęli drugą dawkę w odpowiednim momencie, żeby uzyskać pełen efekt zaszczepienia – podkreślił Høie.
    Wstępne szacunki FHI przedstawiają, że osoby w wieku 18– 44 lat będą mogły otrzymać pierwszą dawkę szczepionki nawet do 5 tygodni wcześniej niż terminy założone przez obecne ostrożne prognozy. To znaczy w tygodniu 29 (19– 25 lipca) zamiast w tygodniu 34 (23 – 29 sierpnia).
    Jeśli szczepionki AstraZeneca i Janssen zostaną dopuszczone do użytku w Norwegii po przedstawieniu 10 maja raportu komisji Vorlanda, będzie to mogło mieć dalsze znaczenie dla tempa szczepień.

https://www.regjeringen.no/contentassets/380b88ff20fb4902905ea95e7fa3ab0a/pm_forlenget-intervall_polsk_pub.pdf