Wybory 13 września-FAQ

Kto może głosować?

Masz prawo głosować w wyborach , jeśli

• jesteś obywatelem Norwegii,

• osiągnąłeś wiek 18 lat do końca 2021 roku,

• jesteś lub kiedykolwiek byłeś zarejestrowany w Rejestrze Ludności jako mieszkaniec Norwegii.

W wielu gminach w Norwegii można głosować osobiście również w niedzielę 12 września. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości jak paszport, prawo jazdy lub kartę kredytową ze zdjęciem, ale możesz też użyć innego rodzaju dowodu tożsamości-musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia i zdjęcie.

Jeśli przebywasz w instytucji takiej jak dom opieki, szpital lub więzienie, możesz uzyskać od pracownika instytucji potwierdzenie Twojej tożsamości. Pracownik musi wtedy legitymizować się.

Przestrzegaj zasad kontroli zakażeń obowiazujących w miejscu, gdzie głosujesz.

Karta wyborcza jest wysyłana na Twoją cyfrową skrzynkę pocztową lub altinn. Jeśli zastrzegłeś sobie prawo do komunikacji cyfrowej z sektorem publicznym, lub nie korzystałeś z ID-porten przez ostatnich 18 miesięcy, otrzymasz kartę wyborczą na papierze pocztą.

Karta wyborcza nie ma zastosowania jako dowód tożsamości.

Więcej informacji 

https://www.valg.no/globalassets/velgersider/informasjon-pa-flere-sprak/informasjonsbrosjyre_2021_bm_ny_original.pdf