Wszystkie kraje UE/EOG akceptują zaświadczenia koronawirusowe w podróży

Przypominamy,że od 1 lipca w ramach unijnych przepisów dotyczących zaświadczeń koronawirusowych, wszystkie kraje UE/EOG zobowiązane są akceptować zaświadczenia koronawirusowe, które potwierdzają przebytą chorobę, przyjęte szczepionki albo negatywny wynik testu przy podróżach. Zaświadczenie koronawirusowe musi być podłączone do unijnego rozwiązania.
Od dnia 5 lipca Ministerstwo Spraw Zagranicznych znosi zalecenia dotyczące podróży, zgodnie z którymi odradzane są wszelkie podróże, które nie są bezwzględnie konieczne do krajów EOG/Schengen oraz Wielkiej Brytanii.
Osoby, które zostały w pełni zaszczepione (link do informacji) lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i które mogą to udokumentować za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego, które jest podłączone do rozwiązania UE, będą mogły swobodnie podróżować do Norwegii niezależnie od tego z jakiego kraju przyjeżdżają.
Te osoby zostają zwolnione z kwarantanny, testu przed przyjazdem, testu na granicy i wymogu rejestracji przy wjeździe.
Osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki, muszą odbyć kwarantannę, jeśli przyjeżdżają z krajów czerwonych lub ciemnoczerwonych.
• Ważne jest, aby osoby, które wybierają się w podróż, zapoznały się z zasadami obowiązującymi w kraju, do którego się udają. Zobacz przegląd zasad obowiązujących w różnych krajach UE/EOG na reopen.europa.eu.
• Sprawdź swoje zaświadczenie koronawirusowe na helsenorge.no. Osoby w pełni zaszczepione:
• Przyjęły dwie dawki szczepionki, minął przynajmniej tydzień od ostatniej dawki.
• Przyjęły jednodawkową szczepionkę (Janssen), ze skutkiem 3 tygodnie od
szczepienia.
• Przeszły COVID-19 i otrzymały jedną dawkę szczepionki na koronawirusa przynajmniej tydzień wstecz. Nie można przyjąć szczepionki przed upływem trzech tygodni od testu, którego wynik był pozytywny.
• Otrzymały jedną dawkę szczepionki i przynajmniej trzy tygodnie po tym czasie otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jest się uznanym za osobę w pełni zaszczepioną po zakończeniu izolacji.

https://www.regjeringen.no/contentassets/08bff34871534b6aba18aa52f8d8f7cc/polsk_pm-koronasertifikat-1.-juli.pdf