Wolny wjazd do Norwegii

Od 24 czerwca od godz. 00:00 wchodzą przepisy o wolnym wjeździe dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców i posiadających certyfikat UE.

Warunki jakie należy spełnić:

1. Należy posiadać certyfikat UE (do pobrania w Polsce z internetowego konta pacjenta lub aplikacji mObywatel)

2. Zaszczepieni szczepionką jednodawkową – mają wolny wjazd 3 tygodnie po przyjęciu dawki

3.. Zaszczepieni szczepionką dwudawkową – mają wolny wjazd 1 tydzień po przyjęciu drugiej dawki

4. Ozdrowieńcy – mają wolny wjazd do 6 miesięcy po uzyskaniu pozytywnego wyniku PCR

Minister zdrowia potwierdził dziś na konferencji, że każdy zaszczepiony w pełni będzie mógł wjechać do Norwegii bez rejestracji, bez testów, bez kwarantanny, również w celach turystycznych.

1. Można wjechać do Norwegii w każdym celu, niezależnie od drogi, środka transportu, państwa pochodzenia (w UE)

2. Nie trzeba robić testów przed wjazdem, rejestrować się, robić testów na granicy, przebywać na kwarantannie.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Faktuelt%2Fnorge-blir-en-del-av-eus-losning-for-koronasertifikater%2Fid2863309%2F%3Ffbclid%3DIwAR3K2e0fw80FktZH_y6nLptIigKNRfeDnXoYKdGxgRx7XSX9yXZhGa2c-ig&h=AT2T0U10rKIlXCyDzYEy_jIxkz2v5Uskbl3mE_9ycUStMGNwqtb2aSnn72lMR2zug4fsVXn6lYUa5XfUhKcIQ2DPNzlDpILUUYIB9zXQJ59hdJXZTV0haCnYfkW_TCAGpFjkuJoX5A&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1VPXQmkRrmhsiURRcSlsYdH0DempEEYcA5XTfdE-nENlKVAY3blQjMx7wr_-VvHL4s87u8oJhwjKaw7QPnRKRxOPa4NfrE0_LG79qgpFsCJo9uHnSUYPu79ESpmoHibYi71cbYzBa_GazWwP_NP9OUkcQx1PHbUTkM2Pidn95rFg

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen-onsdag-23.-juni/id2862972/?fbclid=IwAR0cZr-TvD4I_E9-4MjeUNSjfnIMz6co0e9jc7TPY1aPYMb6GCPapAnL-VQ