Wjazd na terytorium Norwegii – zaktualizowane zasady dotyczące kwarantanny i testów

Obecnie do Norwegii prawo wjazdu mają wyłącznie obywatele Norwegii i cudzoziemcy mieszkający na stałe w tym kraju. Wszyscy cudzoziemcy, którzy nie są objęci opisanymi poniżej wyjątkami, będą oddalani bez dokładniejszej oceny sytuacji.

Norweskie władze zalecają, aby wszyscy mieszkańcy Norwegii unikali podróży zagranicznych, które nie są absolutnie konieczne. Osoby wracające do Norwegii z podróży, które nie są absolutnie konieczne, muszą odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym. Informacje o tym, czym są konieczne podróże, zawarte są w akapicie o hotelach kwarantannowych.

Osoby uprawnione do wjazdu na terytorium Norwegii nadal muszą przestrzegać następujących zasad:

 • Przed wyjazdem należy wypełnić formularz rejestracyjny podróży
 • Należy posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem
 • Po przyjeździe do Norwegii trzeba wykonać test
 • Trzeba odbyć 10-dniową kwarantannę w Norwegii

Naruszenie zasad dotyczących COVID-19 karane jest wysokimi grzywnami.  

Kto może obecnie wjechać na terytorium Norwegii?

Restrykcje zakazujące wjazdu do Norwegii dotyczą obywateli wszystkich krajów, w tym również obywateli UE/EOG oraz obywateli krajów nordyckich. Obejmuje to następujące osoby:

 1. Turyści
 2. Członkowie rodziny niewymienieni jako wyjątek w punkcie bliscy członkowie rodziny
 3. Partner/partnerka lub narzeczony/narzeczona
 4. Obywatele UE/EOG (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii i nie są objęci żadnym z poniższych wyjątków
 5. Osoby podróżujące w interesach
 6. Obcokrajowcy, który uzyskali wizę Schengen, ale nie podlegają pod żaden z wymienionych poniżej wyjątków
 7. Osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają

Dla niektórych grup robi się wyjątek, najczęściej są to:

 1. Cudzoziemcy zamieszkujący na stałe w Norwegii, posiadający lub wynajmujący mieszkanie.
 2. Osoby, które przedstawią szczególny powód do wjazdu, taki jak specjalna odpowiedzialność opiekuńcza nad osobą przebywającą w Norwegii lub przebywanie samemu pod opieką osoby mieszkającej w Norwegii lub inne istotne względy społeczne, takie jak odwiedzenie umierającego lub ciężko chorego bliskiego członka rodziny
 3. Cudzoziemcy mający zrealizować prawo do uzgodnionych lub ustalonych kontaktów ze swoimi dziećmi
 4. Bliscy członkowie rodziny: małżonek/zarejestrowany partner/konkubina/konkubent, małoletnie dzieci lub pasierbowie, rodzice lub przybrani rodzice małoletnich dzieci lub pasierbów
 5. Dziennikarze i pozostały personel realizujący zlecenia dla zagranicznej instytucji medialnej
 6. Cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w lotniczym tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 7. Marynarze i personel zatrudniony w lotnictwie
 8. Cudzoziemcy wykonujący przewozy towarowe i pasażerskie
 9. Cudzoziemcy pracujący na stanowiskach obejmujących krytyczne funkcje społeczne. Muszą posiadać dokumentację od pracodawcy.
 10. Personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki społecznej
 11. Całkowicie niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla działalności gospodarczej. Przed przybyciem personelu do Norwegii pracodawca musi uzyskać zgodę władz norweskich.
 12. Dzieci, które codziennie dojeżdżają przez granicę do szkoły w Norwegii
 13. Cudzoziemcy mieszkający w Szwecji lub Finlandii, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w Norwegii

Pełną listę wszystkich wyjątków można znaleźć na stronie lovdata.no (tylko po angielsku)

Rejestracja przed wjazdem do kraju

Każdy, kto zamierza wjechać do Norwegii, musi wypełnić formularz wjazdu. W przypadku rejestracji elektronicznej otrzymasz pokwitowanie, które należy okazać policji w chwili przyjazdu.

Musisz zarejestrować się przed przyjazdem do Norwegii, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.

Przejdź do elektronicznej rejestracji wjazdu (entrynorway.no)

Lista kontrolna zasad kwarantanny: Zobacz, jakie zasady Cię obowiązują (Helsedirektoratet.no)

Testy przed wjazdem do kraju

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Wszyscy, również obywatele Norwegii oraz cudzoziemcy objęci wyjątkiem od zakazu wjazdu do kraju, muszą okazać na granicy z Norwegią zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

 • Test musi zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii.
 • Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy.
 • Zaświadczenie musi być wystawione w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim

Jeżeli przylatujesz samolotem, test może zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego etapu lotu.

Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu podczas przekraczania granicy Norwegii:

 1. Osoby przybywające z krajów lub obszarów, które nie są objęte obowiązkiem odbycia kwarantanny.
 2. Dzieci poniżej 12 lat.
 3. Osoby, które za pomocą zatwierdzonej metody laboratoryjnej mogą udokumentować, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły COVID-19.
 4. Cudzoziemcy, których obecność jest absolutnie niezbędna w celu zapewnienia właściwego wypełniania funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizacji podstawowych potrzeb ludności, a odmowa wjazdu stworzyłaby zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa.
 5. Cudzoziemcy podczas tranzytu.
 6. Cudzoziemcy regularnie przybywający do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, którzy przebywali poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni. Pracownicy służby zdrowia ze Szwecji i Finlandii są objęci odrębnymi wymogami dotyczącymi zaświadczenia. Patrz akapit dotyczący kwarantanny wjazdowej dla pracowników i osób dojeżdżających do pracy.
 7. Azylanci i przesiedlani uchodźcy.
 8. Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt w Norwegii w ramach łączenia rodzin, zgodnie z przepisami prawa imigracyjnego.
 9. Osoby związane z dyplomacją, służbą zagraniczną lub działalnością ambasady.
 10. Cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu.
 11. Piloci i marynarze będący w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu.
 12. Osoby codziennie dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które testują się na obecność koronawirusa co 7 dni i mogą to udokumentować.
 13. Stali mieszkańcy Svalbardu.
 14. Funkcjonariusze policji ze Szwecji lub Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy, będący na służbie celnicy ze Szwecji lub Finlandii.

Wymóg testu przy wjeździe do kraju

Przekraczając granicę Norwegii musisz udokumentować negatywny wynik testu wykonanego przed wjazdem do Norwegii i dodatkowo musisz wykonać test na COVID-19 natychmiast po przekroczeniu granicy Norwegii. Punkty pobrań znajdują się na granicy. Jesteś zobowiązany do poczekania na miejscu na wynik testu. Zwykle zabiera to pół godziny. W przypadku dodatniego wyniku należy w ciągu doby od przybycia do Norwegii wykonać test PCR, lecz w przypadku gdy przebywałeś poza strefą EOG i Schengen w ciągu ostatnich 10 dób, musisz zrobić test PCR na miejscu.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat również muszą mieć wykonany test, lecz jeśli zrobienie testu sprawia trudności, na przykład z powodu sprzeciwu dziecka, testu się nie wykonuje.

Osoby, które bez uzasadnionego powodu nie zgodzą się na wykonanie testu przy wjeździe do kraju i nie opuszczą dobrowolnie Norwegii, zostaną ukarane grzywną.

Wszystkie osoby przybywające do Norwegii muszą na dodatek wykonać test siódmego dnia po przyjeździe.

Wymienione poniżej osoby są zwolnione z wymogu wykonania testu na granicy:

 1. Osoby, które są zwolnione z obowiązku kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w akapicie na temat kwarantanny.
 2. Osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które są zwolnione z zakazu wjazdu do kraju i przestrzegają odrębnego reżimu testowego.
 3. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym oraz personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, a także niektóre grupy personelu pociągów towarowych
 4. Jeśli przeprowadzenie testu nie jest praktycznie możliwe w przypadku osób, które są absolutnie niezbędne, aby móc zapewnić odpowiednie działanie funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizować podstawowe potrzeby ludności.
 5. Dyplomaci
 6. Personel lotniczy i pracownicy pociągów, którzy zaczynają swoją pracę w Norwegii i podróżują za granicę bez opuszczania samolotu lub pociągu, są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym w Norwegii.
 7. Cudzoziemcy, zaproszeni przez norweskie władze do udziału w międzynarodowych negocjacjach lub wchodzący w skład delegacji przybywających do Norwegii w związku z międzynarodowymi zobowiązaniami Norwegii. 
 8. Policja i funkcjonariusze służby celnej ze Szwecji lub Finlandii, którzy podróżują przez Norwegię oraz funkcjonariusze służby celnej ze Szwecji lub Finlandii, którzy mają wykonywać pracę w Norwegii. 

Wyjątki z punktu 6 i 7 powyższej listy nie dotyczą osób, które w ciągu ostatnich 10 dni przed przyjazdem do Norwegii przebywały w krajach znajdujących poza strefą EOG i/lub Schengen.

Kwarantanna wjazdowa

Każdy, kto przybywa do Norwegii z zagranicy, musi odbyć 10-dobową kwarantannę. Nie dotyczy to osób, które przybywają z niektórych obszarów krajów nordyckich/europejskich o wystarczająco niskim wskaźniku zakażeń (kraje i strefy „żółte”). 

Mapa czerwonych i żółtych krajów/stref w Europie (wyłącznie po angielsku)

Po przyjeździe do Norwegii musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę. Przechorowanie COVID-19 nie daje zwolnienia z kwarantanny.

Odbywanie kwarantanny wjazdowej

 • Kwarantannę wjazdową musisz odbyć w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeżeli w drodze wyjątku zostałeś zwolniony z wymogu przebywania w hotelu kwarantannowym, jak opisano na liście poniżej.
 • Możesz przebywać poza miejscem zamieszkania tylko w przypadku, jeśli możliwe jest uniknięcie bliskiego kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkasz.
 • Nie możesz przebywać w miejscu pracy, w którym znajdują się również inne osoby, ani w szkole czy przedszkolu.
 • Nie możesz korzystać ze środków transportu publicznego, za wyjątkiemdojazdu na lotnisko i z lotniska, do portu i z portu itp. w związku z wjazdem do Norwegii i wyjazdem z Norwegii. W takich przypadkach osoby w wieku powyżej 12 lat muszą nosić maseczki ochronne.
 • Jeśli mieszkasz z kimś podczas kwarantanny, kto nie podróżował, to powinniście mieć oddzielne sypialnie i łazienki, a także utrzymywać dwumetrowy dystans. Jeśli nie będzie to możliwe, osoby, z którymi mieszkasz, również powinny poddać się kwarantannie. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się skorzystanie z hotelu kwarantannowego lub innego zakwaterowania zapewnionego przez gminę.
 • Osoby, z którymi mieszkasz, również powinny wykonać test po siedmiu dniach od Twojego przybycia do domu (dla Ciebie jest to obowiązkowe, a dla osób, z którymi mieszkasz zalecane).
 • Jeżeli podczas kwarantanny wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, to musisz odizolować się od innych i skontaktować się z miejscową służbą zdrowia w celu wykonania testu. Numer telefonu to 116117.

Skrócenie czasu kwarantanny wjazdowej

Wszystkie osoby odbywające kwarantannę wjazdową muszą wykonać test PCR na koronawirusa po siedmiu dobach od przyjazdu. Skontaktuj się z gminą lub punktem pobrań w celu wykonania testu. Gmina zobowiązana jest do zaproponowania Ci wykonania testu, jeśli mieszkasz w hotelu kwarantannowym. Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Gdzie należy odbyć kwarantannę wjazdową?

Co do zasady głównej wszyscy powinni mieszkać w hotelu kwarantannowym, również obywatele Norwegii oraz osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. Musisz przebywać w hotelu kwarantannowym znajdującym się w tej miejscowości, w której przekraczasz granicę. 

Przeczytaj więcej na temat hoteli kwarantannowych w poniższym akapicie.

Najbliżsi członkowie rodziny (małżonkowie, osoby żyjące w konkubinacie oraz ich dzieci), którzy mieszkają razem w swoim kraju ojczystym i podróżują razem do Norwegii, mogą odbyć kwarantannę wjazdową w tym samym miejscu.

Oto zatwierdzone miejsca pobytu podczas odbywania kwarantanny dla osób, których dotyczą wyjątki od pobytu w hotelu kwarantannowym:

 • Stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, niezależnie od tego, czy jest się jego właścicielem, czy najemcą. Nie dotyczy to mobilnych kwater, takich jak przykładowo przyczepy kempingowe, łodzie i tym podobne. Musisz być w stanie udokumentować własność lub stosunek najmu w chwili przybycia, a umowa najmu musi obejmować co najmniej sześć miesięcy. Osoby, które mieszkają z Tobą, gdy odbywasz kwarantannę, zachęca się do poddania się kwarantannie, jeśli nie macie oddzielnych sypialni i łazienek.
 • Inne odpowiednie miejsce zamieszkania, jeśli w chwili wjazdu do kraju możesz udokumentować istotne względy społeczne, które przemawiają za tym, że musisz mieszkać w tym miejscu. Musisz być również w stanie udokumentować, że miejsce to nadaje się do odbywania kwarantanny. Sprawdź kryteria dla odpowiedniego miejsca zamieszkania przedstawione pod niniejszą listą.
 • Odpowiednie miejsce zakwaterowania zapewnione przez pracodawcę. Miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę musi zostać zatwierdzone przez Norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) przed wjazdem pracownika do Norwegii. Zatwierdzenie musisz udokumentować w chwili wjazdu do kraju.

Odpowiednie miejsce zamieszkania: Musi w nim istnieć możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi. Miejsce zamieszkania musi mieć prywatny pokój z telewizorem i Internetem, własną łazienkę i własną kuchnię lub zapewnione wyżywienie.

Do obowiązkowego formularza rejestracyjnego dla osób wjeżdżających do kraju należy załączyć potwierdzenie, że miejsce zamieszkania spełnia wymogi konieczne do odbycia kwarantanny.

Krajowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii 

Krajowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii będzie kontaktowało się SMS-owo i telefonicznie z osobami podróżującymi do Norwegii i przebywającymi na kwarantannie.

Jeśli Centrum Kontroli nie zdoła się z Tobą skontaktować, może to zostać przekazane lekarzowi gminnemu lub Norweskiej Inspekcji Pracy. Centrum Kontroli otrzyma informacje o Tobie z rejestru osób wjeżdżających do kraju.

Ważne, abyś odebrał połączenie telefoniczne z numeru 2189xxxx.

Następujące osoby są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym:

 1. Osoby przybywające do Norwegii przez obszar objęty obowiązkiem odbycia kwarantanny, bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkają.
 2. Osoby przybywające do Norwegii po wykonaniu absolutnie koniecznej konserwacji i przeprowadzenia nadzoru nieruchomości, łodzi, przyczepy kempingowej itp. na terenie Szwecji lub Finlandii, bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkają.
 3. Osoby, które wchodzą na pokład łodzi w Norwegii i przebywają wyłącznie na tej łodzi aż do powrotu do Norwegii. Inni pasażerowie lub załoga, którzy byli na lądzie w zagranicznym porcie nie mogli wejść na pokład, poza osobami wykonującymi transport towarów, pod warunkiem, że unikają one bliskiego kontaktu z pozostałymi pasażerami i załogą.
 4. Personel lotniczy i pracownicy pociągów, którzy rozpoczynają swoją pracę w Norwegii i podróżują za granicę bez opuszczania samolotu lub pociągu. Osoby, które opuszczą samolot lub pociąg, muszą mieć wykonany test po przekroczeniu granicy Norwegii (personel lotniczy) lub w ciągu pierwszej doby (pracownicy pociągów) i następnie wykonywać test co siedem dni.

Zasady wjazdu dla podróżujących ze wszystkich krajów znajdujących się poza strefą EOG i Schengen

Wszyscy podróżujący z krajów lub obszarów znajdujących się poza strefą EOG i Schengen  po przybyciu do Norwegii muszą co do głównej zasady udać się do hotelu kwarantannowego. Dotyczy to również osób odbywających konieczne podróże do tych krajów. Te osoby  nie mogą korzystać ze środków publicznego transportu, aby dotrzeć z miejsca przybycia do hotelu kwarantannowego. 

Obowiązują pewne wyjątki od głównej zasady o pobycie w hotelu kwarantannowym dla osób przybywających z krajów i obszarów poza strefą EOG i Schengen. Osoby, które mogą zostać zwolnione z pobytu w hotelu kwarantannowym  w drodze wyjątku muszą

 1. udokumentować istotne względy społeczne i posiadać odpowiednie miejsce zamieszkania, w którym możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami. Przeczytaj więcej na temat odpowiedniego miejsca zamieszkania w akapicie Gdzie należy odbyć kwarantannę wjazdową,
 2. ubiegać się o azyl lub posiadać status przesiedlanego uchodźcy,
 3. posiadać powiązania dyplomatyczne,
 4. przekraczać granice Norwegii w związku z odbyciem uzgodnionych lub ustalonych kontaktów ze swoimi dziećmi, w oparciu o Ustawę o dzieciach i rodzicach (barnelova) lub Ustawę o służbach ds. ochrony praw dziecka (barnevernlova).

Svalbard

Wszystkie osoby podróżujące do prowincji Svalbard muszą z zasady okazać zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu na koronawirusa. Test należy wykonać w Norwegii w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem do Svalbardu.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników i osób dojeżdżających do pracy

Pracownicy zagraniczni muszą z zasady odbywać kwarantannę w hotelach kwarantannowych. Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów objętych kwarantanną: 

 • muszą odbyć 10-dobową kwarantannę, zanim będą mogły rozpocząć pracę
 • mogą skrócić kwarantannę wjazdową po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, jak opisano w powyższym akapicie. 

Zwolnienie z kwarantanny w czasie pracy dla osób często przekraczających granicę

 • Całkowicie zaszczepiony personel medyczny, który pełni krytyczne funkcje w szpitalach lub w gminnej służbie zdrowia, jest zwolniony z kwarantanny w czasie pracy, jeśli w chwili przybycia do Norwegii uzyska negatywny wynik testu.
 • Niektórzy zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, pracownicy pociągów, personel lotniczy oraz pracownicy, którzy mają wejść na statek w norweskim porcie, aby wykonywać pracę, mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny w czasie pracy. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady je obowiązują.
 • Funkcjonariusze policji ze Szwecji lub Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy, będący na służbie celnicy ze Szwecji lub Finlandii zwolnieni są z kwarantanny w godzinach pracy.
 • Osoby dojeżdżające do pracy, które przybywając ze Szwecji lub Finlandii przekraczają granicę Norwegii więcej niż raz w okresie 15 dni, mogą być zwolnione z kwarantanny w czasie pracy, jeśli wykonają test:
 1. co najmniej co siedem dni

lub ​

 1. pierwszego dnia po przyjeździe do Norwegii, a następnie co siedem dni, jeśli minęło więcej niż siedem dni od wykonania ostatniego testu w Norwegii

lub ​

 1. w ciągu siedmiu dni od ostatniego testu na COVID-19 wykonanego w Szwecji lub Finlandii (dotyczy tylko osób codziennie dojeżdżających do pracy) 

Wyjątku tego nie można stosować w odniesieniu do osób, które przebywały w kraju innym niż Szwecja i Finlandia w ciągu 10 dób przed przybyciem do Norwegii lub jednocześnie pracują w szwedzkiej lub fińskiej służbie zdrowia i opieki społecznej.

Czytaj więcej (tylko po angielsku)

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej z ważnych powodów  społecznych

W niektórych przypadkach można uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej:

 • W celu odwiedzenia poważnie chorej bliskiej osoby lub wzięcia udziału w pogrzebie lub pochówku bliskiej osoby. Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy wyłącznie w czasie odwiedzin u chorego lub uczestniczenia w pogrzebie/pochówku. Poza tym, osoby te mają obowiązek odbycia kwarantanny. Zwolnienie dotyczy tylko osób, które uzyskały negatywny wynik testu na granicy ORAZ w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta lub pogrzeb/pochówek. W takim przypadku test jest odpłatny.
 • W przypadku, gdy posiadasz umowę o prawie do kontaktów z dziećmi, zawartą w oparciu o Ustawę o dzieciach i rodzicach (barnelova) lub Ustawę o służbach ds. ochrony praw dziecka (barnevernlova):
 1. Nie uzyskasz zwolnienia z kwarantanny wjazdowej, gdy przybędziesz do Norwegii, ale możesz przebywać z dziećmi w okresie kwarantanny.  Wymagane jest wykonanie testu (PCR) zarówno w 3, jak i w 7 dniu po przyjeździe.
 2. Po pobycie za granicą w celu spędzenia czasu z dziećmi, które tam mieszkają, możesz uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy na podstawie negatywnego wyniku testu (PCR) wykonanego nie wcześniej niż w trzecim dniu po przyjeździe do Norwegii. Jeśli nie masz zatrudnienia w Norwegii, to nie uzyskasz zwolnienia z kwarantanny w czasie pracy.
 3. Twoje dziecko, które przyjedzie z zagranicy po kontakcie z rodzicami, może zostać zwolnione z kwarantanny w godzinach szkolnych na podstawie negatywnego wyniku testu (PCR) wykonanego nie wcześniej niż w trzecim dniu po przyjeździe do Norwegii. Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z obowiązku poddania się kwarantannie, nawet jeśli nie zostaną przetestowane.

Jeżeli możesz udokumentować, iż przekraczasz granicę Norwegii w związku z uzgodnioną lub ustaloną umową o prawie do kontaktów z dziećmi, zawartą w oparciu o Ustawę o dzieciach i rodzicach (barnelova) lub Ustawę o służbach ds. ochrony praw dziecka (barnevernlova), to możesz odbyć kwarantannę w odpowiednim miejscu zamieszkania. Nie musisz mieć oddzielnego pokoju, własnej łazienki ani kuchni.

Jeśli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny, ale wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19 lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, to musisz jednak poddać się kwarantannie.

Hotel kwarantannowy

Po wjeździe do Norwegii, co do zasady głównej, musisz zamieszkać w hotelu kwarantannowym. Jeśli jesteś objęty wyjątkiem, musisz być w stanie to udokumentować przy wjeździe do kraju. Informacje o hotelach kwarantannowych można otrzymać od policji na przejściach granicznych i w punktach wjazdowych do Norwegii.

Norweskie władze zalecają, aby wszyscy mieszkańcy Norwegii unikali podróży, które nie są absolutnie konieczne.

Musisz udokumentować, że podróż była absolutnie konieczna. Ponadto musisz być w stanie udokumentować posiadanie odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny, gdzie możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami oraz korzystanie z osobnego pokoju, własnej łazienki i kuchni lub zapewnienie wyżywienia. Gdy nie jesteś w stanie tego udokumentować, musisz zamieszkać w hotelu kwarantannowym.

Absolutnie konieczne podróże to wyłącznie podróże służbowe oraz podróże uzasadnione poważnymi względami społecznymi. Poważne względy społeczne to na przykład narodziny własnego dziecka, odwiedzenie bliskiego krewnego, który jest chory lub umierający, udział w pogrzebie lub pochówku osoby bliskiej bądź niezbędne leczenie medyczne za granicą. Osoby, które przekraczają granicę w związku z odbyciem uzgodnionych lub ustalonych kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem, w oparciu o Ustawę o dzieciach i rodzicach (barnelova) lub Ustawę o służbach ds. ochrony praw dziecka (barnevernslova) zostają również  zwolnione z wymogu przebywania w hotelu kwarantannowym (patrz akapit Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej ze względów społecznych). Dokumentacja potwierdzająca, że podróż była uzasadniona poważnymi względami społecznymi, to na przykład umowa o kontaktach z własnymi dziećmi lub oświadczenie lekarskie.

Odwiedzanie małżonki/małżonka, partnera/partnerki lub innych bliskich osób, które nie są poważnie chore, nie jest uznawane w tym kontekście za poważny wzgląd społeczny.

Za pobyt w hotelu musisz zapłacić sam. W hotelu należy przebywać przez minimum siedem dni. Siódmego dnia  możesz wykonać kolejny test na COVID-19. Jeśli otrzymasz ujemny wynik testu, możesz zakończyć kwarantannę.

Małoletnie dzieci, które przybywają do Norwegii samotnie i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny, muszą posiadać możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantannowego.

Koszty pobytu w hotelu kwarantannowym

Stawka za pobyt w hotelu kwarantannowym wynosi 500 NOK za dobę dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat, przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, w dniu zakwaterowania lub wykwaterowania.

W hotelu kwarantannowym oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.

Następujące osoby nie muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym:

 1. Osoby, które przy wjeździe mogą udokumentować, że mieszkają w Norwegii, a podróż była konieczna, i które przebywają w domu/mieszkaniu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu. Dokumentacją potwierdzającą miejsce zamieszkania może być zarejestrowanie w urzędzie ewidencji ludności lub na przykład miejsce zamieszkania zarejestrowane w urzędzie podatkowym bądź umowa najmu na co najmniej sześć miesięcy. Wyjątek ten dotyczy również osób, które są w związku małżeńskim lub mają dzieci z osobą zamieszkałą w Norwegii oraz ich niepełnoletnich dzieci, jeżeli podróżują razem do Norwegii. Osoby te mogą odbyć kwarantannę w mieszkaniu małżonka lub drugiego rodzica.
 2. Osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia na czas kwarantanny odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Musisz posiadać dokumentację potwierdzającą, że będziesz wykonywać pracę lub zlecenie i że miejsce zakwaterowania wskazane przez pracodawcę lub zleceniodawcę zostało zatwierdzone. Miejsce zamieszkania musi zapewniać możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami, gwarantować prywatny pokój z telewizorem i Internetem, własną łazienkę i własną kuchni lub zapewnienie wyżywienia. Taką dokumentacją może być na przykład umowa o pracę lub umowa zlecenia. Musi ona zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 3. Osoby, które mogą udokumentować poważne względy społeczne, jak choroba lub schorzenie wymagające szczególnej opieki oraz warunków, których nie może zapewnić hotel kwarantannowy. Podczas wjazdu należy udokumentować, że miejsce pobytu jest odpowiednie.
 4. Azylanci lub przesiedlani uchodźcy.
 5. Osoby należące do niektórych grup zawodowych, które przyjeżdżają do Norwegii i mogą udokumentować, że będą wykonywać pracę lub zlecenie oraz że są całkowicie lub częściowo zwolnione z kwarantanny. Osoby, których to dotyczy, powinny skontaktować się z pracodawcą, aby ustalić obowiązujące je zasady.
 6. Zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 7. Funkcjonariusze policji ze Szwecji lub Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy, będący na służbie celnicy ze Szwecji lub Finlandii.

Wyjątki przewidują, że w przypadku, gdy nie musisz odbywać kwarantanny w hotelu kwarantannowym, okres kwarantanny.

https://www.helsenorge.no/pl/coronavirus/travel-to-norway/