Wjazd do Norwegii.

Przypominamy,że od 26 stycznia 2022 r. nikt nie podlega już kwarantannie po wjeździe do Norwegii.​​​​​​Obostrzenia na miejscu

W dniu 12 lutego 2022 r. władze norweskie zniosły dotychczasowe restrykcje, obowiązujące w życiu społecznym.

Najważniejsze zmiany:

– zniesiono obowiązkowy 1 metr dystansu od innych osób

– zniesiono obowiązek noszenia maseczki

– izolacja nie jest już obowiązkowa ale zalecana dla osób dorosłych przez  4 dni, jeśli mają potwierdzone zakażenie

– testowanie zaleca się już tylko osobom dorosłym, które mają symptomy

Norweska służba zdrowia apeluje: zaszczep się, spędzaj więcej czasu w domu i przetestuj się jeśli zachorowałeś. Przydatne linki i dane kontaktowe

Norweska infolinia COVID-19: tel. 815-55-015 (z Norwegii) lub 0047-21-89-80-42 (spoza Norwegii)

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Norweskie Ministerstwo Zdrowia – Helsedirektoratet:

https://www.helsenorge.no/pl/coronavirus/travel-to-norway/

Strona rządowa dot. COVID-19:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

Norweski urząd ds. cudzoziemców UDI:

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

Gminy: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/local-corona-information/#A

Telefon informacyjny gminy Oslo: 21-80-21-82 (testowanie, szczepienia).

Norweskie przejścia graniczne: https://www.regjeringen.no/contentassets/3d49753cd6074d1fb6703c464f602716/210105-oversikt-over-godkjente-grenseovergangssteder-fra-2.-januar-2021.pdf

Norweskie ustawy covidowe:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen – Lovdata

  1. Instytucja odpowiedzialna za wjazd:

Za wjazd do Norwegii odpowiedzialna jest policja graniczna – grensepolitiet. Dane okręgów policyjnych: https://www.politiet.no/finn-ditt-politi/ 

B.  ​​​Instytucja odpowiedzialna za kwarantannę:

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie podlega już kwarantannie po wjeździe do Norwegii (innreisekarantene). W dniu 1 lutego 2022 r. zniesiono całkowicie obowiązek kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną (smittekarantene).  Została ona zastąpiona codziennym testowaniem przez 5 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą, lub przez 9 dni jeśli nie ma możliwości utrzymania dystansu we wspólnym mieszkaniu. Od 12 lutego 2022 r. obowiązek izolacji osoby chorej został zastąpiony zaleceniem pozostania w domu przez 4 dni od początku symptomów w przypadku osoby dorosłej, u której potwierdziło się zakażenie COVID-19. W Norwegii za wdrażanie restrykcji odpowiedzialne są gminy (kommuner). Dane kontaktowe do gmin: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/local-corona-information/#A Norweska infolinia COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30): tel. 815-55-015 (z Norwegii) lub 0047-21-89-80-42(spoza Norwegii). Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9, a potem 3.  ​​​​​​