Wjazd do Norwegii z Polski-aktualizacja z 18 maja

Ambasada RP w Oslo dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne i aktualne. Pamiętaj, że informacje te należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.Kto może teraz wjechać do Norwegii?

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania. 

Wydział Konsularny nie może interpretować norweskich przepisów. Ostateczną decyzję o wjeździe do Norwegii podejmują norweskie służby graniczne.

Uwaga – stałe zameldowanie oznacza że jesteś ‘folkeregistrert som bosatt i Norge’. Nie jest to równoznaczne z zamieszkiwaniem i pracą w Norwegii oraz posiadaniem numeru d lub numeru personalnego. Status swojego pobytu w Norwegii sprawdzisz na stronie internetowej Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/

Konieczne może być okazanie Bostedsattest (poświadczenie stałego zameldowania), które zamawia się internetowo w Skatteetaten (Folkeregisteret):

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/bestille-attester/oversikt-over-attester/bostedsattest/

Uwaga: jeśli zgłosiłeś przesiedlenie do Norwegii w Folkeregisteret poprzez osobistą wizytę w skattekontoret i złożenie formularza przesiedleniowego – skjema om flyttemelding, a podczas takiego spotkania otrzymałeś kvittering potwierdzający zgłoszenie przesiedlenia, musisz jeszcze czekać na wydanie pozytywnej decyzji (tak, aby Twój status w norweskiej ewidencji ludności zmienił się na ‘bosatt i Norge”). Czas oczekiwania na decyzję to 10-12 tygodni. Samo okazanie kvitteringu na granicy nie wystarczy, aby wjechać do Norwegii. 

Niewystarczające jest też złożenie formularza przesiedleniowego internetowo.

W ramach wyjątków, te osoby m.in. mogą wjechać do Norwegii:

– osoby wykonujące komercyjny transport osób i towarów,

– rodzice, którzy realizują opiekę nad dzieckiem,

– bliscy krewni osób, które mają zameldowanie w Norwegii: ich małżonkowie, partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie, nieletnie dzieci i pasierbowie oraz ich rodzice (ale nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych),

– osoby, które wykażą szczególnie ważny powód wjazdu do Norwegii, np. szczególna odpowiedzialność za opiekę nad osobami przebywającymi w Norwegii lub inne istotne względy socjalne – wyjątek ten będzie stosowany bardzo rzadko. Norweski urząd ds. cudzoziemców podaje takie przykłady: obecność ojca dziecka przy porodzie; ciężka choroba lub pogrzeb bliskiej osoby (bliska osoba jest rozumiana jako współmałżonek/konkubent, dziecko, rodzeństwo, rodzic); wizyta niepełnoletniego dziecka/pasierba u rodzica zamieszkałego/pracującego w Norwegii; przyjazd sędziego, przedstawiciela lub strony w postępowaniu toczącym się w Norwegii. Należy to udokumentować np. poprzez okazanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zaświadczenia ze szpitala – brak jest konkretnego katalogu dokumentów. O wpuszczeniu do Norwegii decyduje jedynie policja norweska na granicy. Nikt nie może wcześniej wydać zaświadczenia, uprawniającego do wjazdu – ani norweski urząd ds. cudzoziemców, ani ambasada, ani policja,

– osoby podróżujące samolotem z przesiadką na norweskich lotniskach,

– osoby, pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa (m.in. forsvar – wojskowość, lov og orden – siły porządkowe, redningstjeneste – służby ratunkowe, digital sikkerhet i sivil sektor – bezpieczeństwo informatyczne, vann og avløp – kanalizacja, transport – transport, kraftforsyning – zaopatrzenie energetyczne, helse og omsorg – służby medyczne: zgodnie z listą opracowaną przez Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap),

– marynarze i członkowie załóg statków powietrznych wykonujący swój zawód,

– pracownicy, którzy otrzymali zgodę na wjazd na podstawie wniosku skierowanego przez pracodawcę (zob. poniżej),

– pracownicy pływających lub zamocowanych platform wydobywczych,

– osoby zamieszkałe na Svalbardzie.​​​​​

Kategorie osób, które mogą aktualnie wjechać do Norwegii są wymienione w par. 2 i 3 Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen – Lovdata – ustawy o restrykcjach związanych z wjazdem obcokrajowców w świetle ochrony zdrowia publicznego oraz w norweskiej ustawie covidowej – covid-19-forskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.

Do Norwegii nie mogą teraz wjechać turyści, dziewczyna/chłopak (narzeczeni), pracownicy sezonowi i osoby nowozatrudnione bez specjalnego zezwolenia, studenci którzy nie są zameldowani, przedsiębiorcy w podróży służbowej, osoby, które mają domek letniskowy w Norwegii i wielu członków rodziny.

Firmy zarejestrowane w Norwegii mogą wystąpić o zgodę na wjazd pracowników, którzy są niezbędni dla funkcjonowania zakładu i których nie można pozyskać na norweskim rynku pracy:

– techników zajmujących się montażem/demontażem, naprawą i utrzymaniem ważnego sprzętu. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet (norweski Urząd Morski). Taka możliwość została wprowadzona 20 lutego br.,

– specjalistów zajmujących się budowaniem, utrzymaniem i remontem ważnej infrastruktury. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet.Jako infrastrukturę należy tu rozumieć: instalacje wodno-kanalizacyjne, kolej, drogi, statki i porty, samoloty, lotniska, instalacje do kierowania ruchem powietrznym, sieci telekomunikacyjne, takie jak łącza szerokopasmowe, telekomunikacja, etc., infrastruktura energetyczna (produkcja i dystrybucja), instalacje offshore oraz lądowe związane z przemysłem wydobywczym ropy naftowej. Taka możliwość została wprowadzona 22 marca br.,

– pracowników, niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa albo zakończenia projektu, niezależnie od branży i sektora. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet. Główne kryterium: specjalistyczne kompetencje. Dotyczy to np. aktorów, muzyków, sportowców, naukowców, specjalistów w sektorze usług, managerów. Taka możliwość została wprowadzona 13 kwietnia br.,

Link do strony Sjøfartsdirektoratet z informacją o tych procedurach:

https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/

– pracowników, niezbędnych w bieżącej  pracy zw. z produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw i owoców „bær” – np. truskawek, jeżyn czy wiśni. Zgodę wydaje Landbruksdirektoratet – Ministerstwo Rolnictwa. Taka możliwość została wprowadzona 19 marca br. Dokładne informacje o tej procedurze oraz link do portalu: Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft – Landbruksdirektoratet

Zgodę na wjazd pracownika firma powinna otrzymać przed jego planowanym wjazdem do Norwegii. Należy uwzględnić wydłużony czas oczekiwania na wydanie zgody. Sjøfartsdirektoratet uprzedza, że wnioski i załączniki do nich muszą być kompletne, a cała dokumentacja będzie analizowana wnikliwie. Zgodę tą pracownik okazuje policji norweskiej. 

 ​​​​​Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych:​​​​​ 

https://www.helsenorge.no/pl/coronavirus/travel-to-norway/

Strona rządowa:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Norweski urząd ds. cudzoziemców:

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

Norweska ustawa covidowa:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.