Wjazd do Norwegii-wymagania testowe

Oprócz udokumentowania, że przed wjazdem do Norwegii otrzymało się negatywny wynik testu, należy wykonać test na COVID-19 natychmiast po przybyciu do Norwegii. Na granicy znajdują się punkty pobrań. Jesteś zobowiązany czekać na miejscu, aż do otrzymania wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku testu należy w ciągu 24 godzin wykonać test PCR, ale jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przebywałeś poza EOG i strefą Schengen, musisz wykonać test PCR na miejscu.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat również muszą mieć wykonany test, lecz jeśli jest to trudne, na przykład dlatego, że dziecko protestuje, testu nie należy wykonywać.

Osoby, które bez uzasadnionego powodu nie zgodzą się na wykonanie testu przy wjeździe do kraju i nie opuszczą dobrowolnie Norwegii, zostaną ukarane grzywną.

Od wymogu wykonania testu na granicy są pewne wyjątki, zwolnione są z niego między innymi:

  • Osoby, które są w pełni zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i mogą udokumentować to kodem QR na swoim certyfikacje covidowym.
  • Osoby zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym
  • Osoby, które regularnie dojeżdżają do pracy lub do szkoły ze Szwecji lub Finlandii i są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
  • Zawodowi kierowcy transportu długodystansowego i personel kolejowy, który nie pracuje w pociągach towarowych.
  • Osoby, pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy wykonanie testu nie jest praktycznie możliwe.

https://www.helsenorge.no/pl/coronavirus/travel-to-norway/#wymagania-dotyczące-testów-przy-wjeździe-do-kraju