Wjazd do Norwegii-obowiązkowy test dla każdego


Rząd wprowadza bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące testowania się na granicy, aby opóźnić i ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego wariantu wirusa omikron. Od północy w nocy na piątek 3 grudnia każdy, kto przyjeżdża do Norwegii, musi z zasady poddać się testowi, niezależnie od statusu szczepień.

 • Sytuacja epidemiologiczna w Norwegii jest poważna. Konieczne jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych działań, aby opóźnić rozprzestrzenianie się wariantu omikron. Robimy to, aby utrzymać kontrolę, zdobyć więcej wiedzy na temat nowego wariantu wirusa i uniknąć przeciążenia służby zdrowia – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
  Celem rządu jest opóźnić ustanowienie się wariantu omikron jako dominującego wariantu w kraju do czasu, gdy zaszczepi się więcej osób starszych i narażonych. Zgodnie z zaleceniami Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) rozporządzenie dotyczące COVID-19 zostało zmienione, tak aby każdy, kto przyjeżdża do Norwegii, musiał się przetestować. W przypadku gdy na przejściu granicznym znajduje się punkt wykonywania testów, test przeprowadza się na miejscu lub w miejscu wyznaczonym przez władze. W przypadku, gdy na przejściu granicznym nie ma punktu wykonywania testów, należy się przetestować w ciągu 24 godzin od przyjazdu.
  W takich przypadkach podróżny może sam zdecydować czy wybrać wykonanie szybkiego testu na obecność antygenu w publicznej stacji testowej, czy wykonanie szybkiego testu na obecność antygenu samodzielnie. W przypadku pozytywnego wyniku szybkiego testu, niezależnie od tego, czy wykonano go w stacji testowej czy samodzielnie, zgodnie z przepisami obowiązkowo należy wykonać test PCR w jak najszybciej i nie później niż w ciągu 24 godzin. Wymóg dotyczy również osób, które zostały w pełni zaszczepione lub przeszły COVID-19. Podróżni w wieku powyżej 12 lat muszą nosić maseczki w miejscach publicznych, w których nie można uniknąć bliskiego kontaktu, dopóki nie uzyskają negatywnego wyniku testu.
  Ponadto można przeprowadzać testy podróżnych oparte na ocenie ryzyka (z wyjątkiem osób podlegających specjalnym wyjątkom).
  Dotychczasowe specjalne wyjątki od wymogu testowania się po przyjeździe do Norwegii, między innymi dla osób dojeżdżających do pracy za granicę, personelu pokładowego i kierowców zawodowych, będą utrzymane.
  Przywrócono również wymagania dotyczące negatywnego wyniku testu na koronawirusa przed podróżą na Svalbard. Większe ogniska zakażeń na Svalbardzie, spowodowane zmniejszoną gotowością służby zdrowia, mogłaby stanowić wyzwanie dla krytycznych funkcji społecznych i doprowadzić do ewakuacji na kontynent, co z kolei obciąża gotowość pogotowia lotniczego. W związku z tym populacja Svalbardu będzie miała pierwszeństwo w przyjmowaniu dawki uzupełniającej szczepionki na koronawirusa.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 2 grudnia o godzinie 24:00. Zaostrzenie to zostanie ponownie poddane ocenie po dwóch tygodniach.

https://www.regjeringen.no/contentassets/fc8289ac8e3c488c84558e39a24d342b/polsk_pm_alle-som-kommer-til-norge-ma-teste-seg-etter-ankomst-02-12-21.pdf