Większy nacisk na szczepienia


Musimy spieszyć się z podawaniem większej liczby dawek przypominających. Rząd prosi Siły Zbrojne o wsparcie tych gmin, które potrzebują pomocy przy szczepieniach. Łatwiej też będzie gminom otrzymać pomoc przy szczepieniach ze strony aptek.

  • Naszym celem jest to, aby wszystkie osoby powyżej 45 roku życia otrzymały możliwość zaszczepienia się dawką przypominającą do końca tygodnia numer 2, czyli do połowy stycznia. Aby ten cel osiągnąć, sięgamy po nowe środki. Gminy wykonują wspaniałą pracę, znajdują się jednak pod dużą presją. Rząd prosi Siły Zbrojne o zabranie zespołu, który pomoże gminom przy szczepieniach. W ramach takiego zespołu mogą pomagać organizacje pozarządowe, dentyści, pracownicy zakładowej służby zdrowia i personel medyczny szpitali – powiedział premier Jonas Gahr Støre (Ap)
  • Szczepienie ratuje życie. Osoby obecnie przyjmowane do szpitali to przede wszystkim osoby niezaszczepione i osoby starsze, które otrzymały tylko dwie dawki. To pokazuje jak istotne jest, żeby ludzie korzystali z możliwości przyjęcia dawki przypominającej. Zakładamy, że dawka przypominająca chroni przed poważnym przebiegiem choroby, również przed wariantem omikron – oznajmiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol (Ap).
    Najważniejsze jest, aby zaszczepić wszystkie osoby powyżej 65 roku życia, osoby pomiędzy 18 a 64 rokiem życia, u których występuje wysokie ryzyko poważnego przebiegu choroby w wyniku zakażenia COVID-19 oraz pracowników systemu opieki zdrowotnej. Dawka przypominająca dla pracowników systemu opieki zdrowotnej jest konieczna, aby chronić personel medyczny oraz ich pacjentów. Rząd prosi, aby gminy po zakończeniu szczepień osób z grup ryzyka w wieku powyżej 65 r.ż., priorytetowo potraktowały pracowników szkół i przedszkoli w wieku powyżej 45 lat.
  • Apteki sygnalizowały, że gotowe są, aby pomóc w szczepieniach. Współpraca między gminami i aptekami będzie teraz łatwiejsza dzięki opracowaniu umowy standardowej, z której gminy mogą w razie potrzeby korzystać. Teraz gminom będzie łatwiej wykorzystać apteki do szczepienia populacji – oznajmiła Kjerkol. Jednocześnie skraca się minimalny odstęp między drugą dawką szczepionki a dawką przypominającą do 4,5 miesiąca dla osób powyżej 45 r.ż., dorosłych o dużym ryzyku poważnego przebiegu choroby w wyniku zakażenia COVID-19 oraz pracowników systemu opieki zdrowotnej. FHI roześle dodatkowe dawki przed Świętami, żeby gminy miały możliwość szczepić wszystkie osoby powyżej 45 r.ż, u których upłynęło 4,5 miesiąca pomiędzy dawką drugą a przypominającą.
  • Jednocześnie chcę przypomnieć, jakie znaczenie ma to, aby personel medyczny szybko otrzymał dawkę przypominającą. Dotyczy to opieki zdrowotnej zarówno na poziomie gminnym, jak i specjalistycznym. Namawiam też mocno do szczepień osoby, które jeszcze nie przyjęły pierwszej i drugiej dawki. Gminy wykonują ogrom pracy przy szczepieniach ludności, a po pojawieniu się wariantu omikron, praca ta nabrała jeszcze większego znaczenia – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.