Wcześniejsze zakażenie koronawirusem chroni przed BA.4 i BA.5. Nowa badania i kilka ważnych szczegółów.

Omikron BA.4 i BA.5 to warianty koronawirusa, które wyjątkowo skutecznie wymijają systemy obronne układu odpornościowego. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Kataru wykazały jednak, że wcześniejsze przechorowanie COVID-19 daje pewną ochroną przed reinfekcją nowymi podwariantami Omikronu. Dużo zależy jednak od indywidualnego profilu odpornościowego i historii przebytych infekcji koronawirusem.

Większa odporność na BA.4 i BA.5 po wcześniejszym przechorowaniu COVID-19

Według badań opublikowanych niedawno przez naukowców z Kataru ryzyko reinfekcji subwariantami BA.4 i BA.5 Omikronu jest niższe, jeśli wcześniej przechorowaliśmy COVID-19. Taki efekt jest możliwy w przypadku infekcji wariantami Alfa, Beta lub Delta. Znacznie skuteczniejszą ochronę daje jednak przebyte zakażenie wcześniejszymi podwarianami Omikronu.

Takie wnioski wyciągnęli badacze po przeprowadzeniu analizy wszystkich przypadków COVID-19 w Katarze, które wykryto od początku fali zakażeń Omikronem BA.4 i BA.5. Praca ukazała się w przeddruku 12 lipca i nie została jeszcze zrecenzowana.

Każda osoba ma indywidualny profil odpornościowy, na którego kształtowanie w kontekście koronawirusa wpłynęły różne kombinacje szczepionek na COVID-19 oraz infekcji różnymi wariantami koronawirusa. Jak twierdzi epidemiolog chorób zakaźnych Laith Abu-Raddad, poszerzanie wiedzy na temat wpływu połączonych ze sobą różnych typów odporności może okazać się niezwykle istotne dla przyszłości pandemii.

Naturalna odporność na Omikron

Na podstawie analizy przypadków COVID-19 w Katarze między 7 maja a 4 lipca 2022 roku badacze ocenili, w jakim stopniu wcześniejsze infekcje koronawirusem chronią przed subwariantami BA.4 i BA.5 Omikronu.

Wnioski wyciągnięte z analizy naukowej były następujące:

  1. przebyte zakażenie wywołane przez warianty koronawirusa wcześniejsze niż Omikron zmniejsza ryzyko reinfekcji BA.4 i BA.5 o 28,3 proc., a ryzyko reinfekcji objawowej o 15,1 proc.;
  2. przebyte zakażenie Omikronem chroni przed zakażeniem spowodowanym przez subwarianty BA.4 i BA.5 z efektywnością na poziomie 79,7 proc., daje też ochronę przed ponownym zakażeniem objawowym na poziomie 76,1 proc.

Wyższa ochrona przed dowolnym typem reinfekcji niż przed reinfekcją objawową może się wydawać nielogiczna. Naukowcy zapewniają jednak, że takie wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami naukowymi. Prawdopodobnie związane jest to również z wykorzystywanymi w pomiarach statystycznych narzędziami (wysoki przedział ufności dla przyjętych wartości).

Odstęp czasu między infekcjami ma znaczenie

Wirusolog z Uniwersytetu Tokijskiego Kei Sato zwraca uwagę na to, że na wyniki badań mógł wpłynąć odstęp czasowy między pierwszą a drugą infekcją. Wcześniejsze warianty koronawirusa były obecne o wiele dłużej od Omikronu, który pojawił się po koniec 2021 roku. Dowody naukowe wykazują też, że naturalna odporność na SARS-CoV-2 słabnie wraz z upływem czasu. Istotny może okazać się także status zaszczepienia danej osoby. Czynnikiem, na który warto byłoby zwrócić uwagę, jest to, czy pierwotna infekcja u pacjenta rozwinęła się przed przyjęciem szczepionki czy już po zaszczepieniu.

Epidemioloh Abu-Raddad podkreśla, że przeprowadzona analiza nie skupiała się na naturalnej odporności w kontekście konkretnych szczepów koronwirusa. Celem badania było określenie, kto jest obecnie najbardziej narażony na reinfekcję. Jak się okazuje, niższe prawdopodobieństwo zakażenia subwariantami BA.4 i BA.5 dotyczy w szczególności osób, które miały styczność z wcześniejszymi wersjami Omikronu.