Konferencja
Utrzymujemy obostrzenia w gminach, a restrykcje wjazdowe będą nadal obowiązywały


Rząd zadecydował o utrzymaniu złagodzonej strategii TISK (testy, izolacja, monitoring szerzenia się zakażeń, kwarantanna) oraz kontynuacji obowiązujących obecnie restrykcji wjazdowych.

 • Chcemy przyjrzeć się sytuacji i dlatego utrzymamy obostrzenia, których usunięcie miało być zgodnie z planem teraz rozważane. Liczba zakażeń i hospitalizacji wzrasta w wielu krajach. Obserwujemy też pewien wzrost liczby zakażeń w kraju i dlatego nie chcemy obecnie łagodzić obostrzeń, ale będziemy na bieżąco oceniać sytuację. Przyglądamy się szczególnie liczbie hospitalizacji oraz sytuacji w systemie opieki zdrowotnej – oznajmiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
  Norweski Urząd ds. zdrowia oraz FHI zalecają, aby do końca roku utrzymać wymóg, żeby osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, przebywały w izolacji. To samo tyczy się złagodzonej strategii TISK.
 • Rząd zastosuje się do tego zalecenia. Dzięki temu gminy będą miały przewidywalność w planowaniu dalszych prac. Każdy z nas może przyczynić się do ograniczania transmisji zakażeń poprzez właściwą higienę rąk, pozostanie w domu i wykonanie testu w przypadku objawów, oraz pozostanie w izolacji w przypadku wykrycia COVID-19. Osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, powinny zdecydowanie zrobić to teraz – zaznaczyła Kjerkol.
  Obostrzenia lokalne
  Zarówno norweski Urząd ds. zdrowia jak i Norweski Instytut Zdrowia Publicznego pozostają na bieżąco w dialogu zarówno z gminami, w których występują ogniska zakażeń, jak i ze szpitalami.
 • Gminy muszą nadal wprowadzać lokalne obostrzenia, jeśli pojawią się ogniska zakażeń, o ile będzie to konieczne i współmierne. Aktualnie nie ma potrzeby wprowadzania obostrzeń na poziomie krajowym, ale obserwujemy sytuację uważnie, zarówno w kraju jak i za granicą. Norweski Urząd ds. zdrowia oraz FHI uważają, że aktualna sytuacja nie wskazuje na potrzebę wprowadzenia obostrzeń krajowych – poinformowała Kjerkol.
 • Zależy mi na ścisłym kontakcie z gminami. Jest to niezbędne, aby osiągnąć sukces w walce z pandemią. Zadbam więc o to, żeby gminy były informowane o zmianach.
  Ministerstwo zrewidowało okólnik o gminnych środkach zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i rozesłało go do wszystkich gmin. Podaje się tam między innymi wytyczne dotyczące lokalnych obostrzeń, które mogą być konieczne w razie wystąpienia lokalnych ognisk zakażeń.
  Restrykcje wjazdowe
  Rząd podjął również decyzję o kontynuacji aktualnych restrykcji wjazdowych, do odwołania. Od marca 2020 roku, z powodu pandemii koronawirusa, Norwegia stosowała surowe restrykcje ograniczające prawa cudzoziemców do wjazdu. Cudzoziemcy z zasady nie mają prawa wjazdu i są odsyłani z granicy, z pewnymi wyjątkami.
  Na przykład rozporządzenie o odsyłaniu z granicy nie dotyczy obywateli EOG, osób z krajów trzecich, które mieszkają w EOG/Schengen oraz osób mieszkających w krajach „fioletowych” (krajach o korzystnej sytuacji epidemiologicznej). Rozporządzenie nie dotyczy też osób starających się o azyl, cudzoziemców zamieszkałych w Norwegii oraz członków rodziny osób zamieszkałych w Norwegii.
 • Nie przechodzimy do fazy 2 zdejmowania obostrzeń, ale utrzymamy obecne obostrzenia do odwołania – poinformowała Kjerkol.
  Aktualnie obowiązujące restrykcje wjazdowe

• Wszystkie osoby w pełni zaszczepione z ważną, weryfikowalną dokumentacją, unikną kwarantanny i testu. Powyższe zasady obowiązują niezależnie od kraju, z którego przyjeżdżają.
• Wszyscy obywatele EOG, w tym osoby z innych krajów zamieszkałe na terenie EOG, mogą wjeżdżać do Norwegii. To samo tyczy się osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Dopuszczono też możliwość przyjazdu do Norwegii dla wszystkich cudzoziemców mieszkający w tak zwanych krajach fioletowych. Są to kraje poza EOG/Schengen, do których zgodnie z oceną Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) można stosować nieco łagodniejsze restrykcje.
• Ponownie otwarto wszystkie przejścia graniczne. Policja priorytetowo traktuje kontrole graniczne podróżnych z terenów o dużej liczbie zakażeń i prowadzi się wyrywkowe kontrole.
• Zniesiono wymóg kwarantanny wjazdowej dla podróżnych z obszarów pomarańczowych. Kwarantanna wjazdowa obowiązuje teraz jedynie podróżnych z krajów czerwonych, ciemnoczerwonych, fioletowych i szarych (pozostałych krajów trzecich).
• Dorośli podróżni z krajów objętych obowiązkiem kwarantanny mogą zakończyć odbywanie kwarantanny wjazdowej po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego najwcześniej trzy doby po przyjeździe
(wcześniej było to 7 dób).
• Przestaje obowiązywać kwarantanna wjazdowa dla dzieci poniżej 18 roku
życia (niezależnie od tego, skąd podróżuje dziecko). Nadaj obowiązuje obowiązkowy test na granicy dla dzieci przyjeżdżających z obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny. Dodatkowo zaleca się wykonanie testu po trzech dobach.
• Podróżni przybywający z obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny muszą zarejestrować się i przetestować przy wjeździe.
Mapa krajów/obszarów w Europie pokazująca wymogi dotyczące kwarantanny,
rejestracji wjazdu i testu przy wjeździe (Norweski Instytut Zdrowia Publicznego)
Kwarantanna wjazdowa i zasady wjazdu do Norwegii (Norweski Instytut Zdrowia
Publicznego)

Plan gotowości
Rząd zadecydował o kontynuacji aktualnie obowiązującego planu strategii i gotowości dotyczącego postępowania z pandemią COVID-19. Postępowanie ma zadbać o zdrowie populacji, redukować zaburzenia życia społecznego oraz chronić gospodarkę.

 • W ramach normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości, strategia polega na zapobieganiu, aby COVID-19 prowadził do znacznego obciążenia chorobami i zagrożenia wydolności gminnych zakładów opieki zdrowotnej oraz szpitali. Jednocześnie ludzie mają mieć możliwość prowadzenia jak najbardziej normalnego życia – podkreśliła Kjerkol.
  Zasady i zalecenia obowiązujące aktualnie w kraju
  • Wymóg izolacji w przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 (pod karą grzywny za złamanie nakazu).
  • Często myj ręce.
  • Jeśli kaszlesz lub kichasz, rób to w chusteczkę papierową lub zgięcie łokcia.
  Chusteczkę wyrzuć, a następnie umyj ręce.
  • W przypadku nowopowstałych objawów ze strony dróg oddechowych, pozostań w domu i zrób test.
  • Niezaszczepieni domownicy i inne osoby pozostające w bliskim kontakcie z osobą zakażoną, powinny się przetestować. Powinni również powstrzymać się od kontaktów społecznych do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.
  Złagodzona strategia TISK
  • Gminy w mniejszym stopniu zajmują się monitoringiem szerzenia się zakażeń.
  Zalecenia dla osób pozostających w bliskim kontakcie i osób w izolacji (Norweski Instytut
  Zdrowia Publicznego)

• Kwarantannę zaleca się dla osób najbardziej narażonych na zakażenie: Osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym lub tym podobnych osób bliskich, które jednocześnie nie są zaszczepione/nie są w pełni zaszczepione.
• Pozostałym osobom pozostającym w bliskim kontakcie już nie zaleca się przejścia na kwarantannę.
• Rutynowy monitoring szerzenia się zakażeń zostaje ograniczony do osób pozostających w bliskim kontakcie będących domownikami lub im podobnych osób bliskich.