TYMCZASOWE PRZEPISY O RESTRYKCJACH WJAZDOWYCH – czyli kto może wjechać do Norwegii?

Obcokrajowiec może wjechać do Norwegii jeśli (obywatel Norwegii zawsze może)

:a) mieszka w Norwegii (powinieneś być zarejestrowany w folkeregister: https://skatt.skatteetaten.no/web/minfolkeregisterside/ bostedsadresse [nie oppholdsadresse ani postadresse], powinno być norweskie, alternatywnie możesz przedstawić umowę najmu sprzed wyjazdu, która obowiązuje po powrocie do Norwegii oraz bilety lub inną dokumentację potwierdzającą, że mieszkasz w Norwegii a Twój wyjazd z Norwegii był krótkotrwały)

b) stara się o azyl

C)jest to niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania krytycznych sektorów społecznych lub zapewnienia spełnienia podstawowych potrzeb życiowych https://www.regjeringen.no/…/liste-over-kritiske… jest również możliwy wjazd na podstawie posiadania ważnych umiejętności w celu utrzymania sprzętu technicznego

Mogą również wjechać do Norwegii osoby z ważnymi powodami. (Tutaj UDI podaje trochę przykładów https://www.udi.no/…/innreise-til-norge-for-alle…/…: jedziesz na narodziny własnego dziecka, jesteś bliskim członkiem rodziny ciężko chorej lub umierającej osoby, jedziesz na pogrzeb jako bliski członek rodziny, jest opiekunem osoby, wymagającej specjalnej opieki w Norwegii, masz sprawę sądową w Norwegii, Dodatkowo mogą wjechać do Norwegii osoby objęte wyjątkami w rozporządzeniach.

§10 Przepisy obowiązują od 1 czerwca 2021 (jednak rząd już ma w planach przedłużenie ich do końca 2021)

ROZPORZĄDZENIE DO PRZEPISÓW O RESTRYKCJACH WJAZDOWYCH – czyli uzupełnienie listy osób mogących wjechać do Norwegii https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-29-1423§1

Dodatkowo mogą wjechać do Norwegii:e) członek rodziny osoby zamieszkałej w Norwegii, który zamierza się osiedlić w Norwegii. Członkiem rodziny jest małżonek, partner życiowy (patrz §3q), potomek (dziecko, wnuk) lub wstępny (rodzic, dziadek, babcia) poniżej 21 roku lub utrzymujący lub będący na utrzymaniu przez osobę zamieszkałą w Norwegii. (potrzebne jest potwierdzenie z UDI o rezerwacji wizyty oraz dokumenty jak w §3q, dodatkowo musi być oczywiste, że się przeprowadzasz czyli załatwione mieszkanie, rzeczy do przeprowadzki itp.)

§2 Dodatkowo następujące osoby mogą wjechać do Norwegii:a) obcokrajowiec, który mieszka w strefie Schengen i którego kraj nie ma obowiązku kwarantanny wjazdowej oraz wjechał z kraju pochodzenia i przebywał w nim ostatnie 10 dnie) personel medyczny z Szwecji lub Finlandii, który pracuje w Norwegiig) osoby zamieszkałe w Szwecji lub Finlandii, które codziennie dojeżdżają do pracy w Norwegii (szczegóły w dokumencie źródłowym)§3 Dodatkowo następujące osoby mogą wjechać do Norwegii:a) osoby opiekujące się dzieckiem na podstawie umowy (minimum notarialnej na temat warunków widzenia) lub wyroku sądu. (Dotyczy to rozwiedzionych rodziców wykonujących opiekę nad dzieckiem ustaloną na podstawie umowy notarialnej lub wyroku sądu)d) kierowcy transportu towarów i osób, które właśnie są w trakcie kontraktu lub jadą z lub na taki kontrakt (potrzebujesz umowę o pracę jako kierowca zawodowy oraz zlecenie od pracodawcy na transport – stały [np. kierowca autobusu miejskiego] lub jednorazowy [np. transport towarów z Oslo do Tromsø]e) dziennikarze i inne osoby na zleceniu w Norwegii od firm zajmujących się mediamij) marynarze w drodze do lub z lub w trakcie pełnienia zadań z dowodem tożsamości marynarzaq) Członkowie rodziny zamieszkałego w Norwegii (tutaj w każdym przypadku potrzebne jest potwierdzenie zameldowania osoby, do której przyjeżdżamy, czyli: bostedsattest lub wydruk z tej strony: https://skatt.skatteetaten.no/web/minfolkeregisterside/ bostedsadresse osoby do której jedziemy musi być norweski, alternatywnie możesz przedstawić aktualną umowę najmu najmu osoby mieszkającej w Norwegii.

Do tego członek rodziny to: małżonek [potrzebny akt ślubu], dziecko niepełnoletnie [potrzebny akt urodzenia], partner życiowy [potrzebne umowa najmu wspólna, który trwał minimum 2 lata lub podobny dokument], partner z którym ma się dziecko [potrzebny akt urodzenia lub potwierdzenie od lekarza], rodzic niepełnoletniego dziecka [potrzebny akt urodzenia])v) Osoba, które uzyskała możliwość wjazdu na podstawie wniosku (obecnie wniosek dotyczy tylko osób posiadających ważne umiejętności techniczne dotyczące montażu, demontażu, konserwacji oraz inne sektory, szczegóły: https://www.regjeringen.no/…/liste-over…/id2695609/)

ROZPORZĄDZENIE ODNOŚNIE ZAPOBIEGANIA SKUTKOM COVID-19 – czyli reszta zasad – kwarantanna, testy itp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Definicje:

– Bliski kontakt to kontakt z osobą w odległości mniejszej niż 2 metry, w czasie dłuższym niż 15 minut. Nie dotyczy to kontaktu lekarza z pacjentem w odpowiednim zabezpieczeniu,

.- Czas pracy, to czas w trakcie pracy, oraz dojazd,

– Czas wolny to czas poza pracą- Przez szczerpionkę rozumie się szczepionkę zatwierdzoną przez EMA (aktualnie: Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca)

– Przez zabezpieczone przeciwko SARS-COV-2 rozumie się osoby:

1) W pełni zaszczepione2) Osoby które otrzymały pierwszą dawkę 3 do 15 tygodni temu3) Miały pozytywny test (antygenowy lub PCR) do 6 miesięcy temu (od daty pobrania próbki)- przez w pełni zaszczepione rozumie się osoby:1) które otrzymały 2 dawkę minimum tydzień temu2) przeszły COVID i otrzymały pierwszą dawkę szczepionki minimum trzy tygodnie po chorobie – tydzień po otrzymaniu pierwszej dawki3) otrzymały pierwszą dawkę i potem przeszły COVID minimum 3 tygodnie po otrzymaniu szczepionki(Aktualnie dokumentacja zabezpieczenia i w zaszczepionia można udokumentować tylko przez wejście na stronę helsenorge.no, także tylko norweskie szczepionki są akceptowane)

§4 Obowiązek kwarantanny:

a) Kwarantanna wjazdowa – dotyczy wszystkich przyjeżdżających do Norwegii z państw czerwonych (w tym z Polski). Trwa 10 dób (240 godzin od momentu przyjazdu).b) Kwarantanna zakażeniowa – osoba, która miała bliski kontakt z osobą zarażoną SARS-COV-2 mniej niż 48 godzin przed pojawieniem się symptomów lub przeprowadzenia testu na COVID również podlega 10-dobowej kwarantannie od momentu ostatniego kontaktu.c) Kwarantanna oczekująca – dotyczy osób, które mieszkają w gospodarstwie domowym z osobą na kwarantannie zakażeniowej. Kwarantanna oczekująca kończy się, gdy domownik na kwarantannie zakażeniowej po raz pierwszy uzyska ujemny wynik na SARS-CoV-2 lub najpóźniej po zakończeniu kwarantanny zakażeniowej. Kwarantanna również kończy się gdy osoba na kwarantannie oczekującej dostanie negatywny test PCR, zrobiony minimum 3 doby po ostatnim kontakcie domownika z osobą zakażoną.Kwarantanna zakażeniowa i oczekująca nie dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyły COVID-19 lub są zaszczepione i mają dokumentację norweską na to (UWAGA: dotyczy wyłącznie kwarantanny zakażeniowej i oczekującej, kwarantanna wjazdowa obowiązuje!). Obowiązek kwarantanny oczekującej nie dotyczy również osób, które są zabezpieczone przeciw SARS-COV-2 (definicja: 3) lub w sytuacji, gdy członek gospodarstwa domowego, który przebywa na kwarantannie zakażeniowej, jest zabezpieczony przeciw SARS-COV-2 (definicja: 3). Osoba na kwarantannie zakażeniowej może zwolnić się z kwarantanny, jeśli jest zaszczepiona pierwszą dawką minimum 3 tygodnie temu a nie więcej niż 15 tygodni temu oraz wykona test między 3 a 7 dniem kwarantanny.Norwegia aktualnie akceptuje jedynie norweskie potwierdzenia szczepień

.§4a Wymaganie negatywnego testu przy wjeździe do Norwegii:Należy okazać negatywny test PCR lub antygenowy wykonany 24 godziny przed przekroczeniem granicy Norwegii lub 24 godziny przed odlotem w kierunku Norwegii. Test powinien być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Wymaganie nie dotyczy osób, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy (test pozytywny PCR lub antygenowy norweski) oraz nie dotyczy:c) osób, które są niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania krytycznych sektorów społecznych lub zapewnienia spełnienia podstawowych potrzeb życiowychd) osób w tranzyciem) kierowców zawodowych w drodze z/do/w trakcie zleceniao) marynarzyq) dzieci poniżej 12 roku życia(Wniosek jest jeden: test muszą okazać praktycznie wszyscy, również obywatele Norwegii oraz osoby zameldowane w Norwegii. Wyjątek stanowi kilka grup wymienionych powyżej.)

§4c Testowanie na kwarantannie1) Kwarantanna wjazdowa i zakażeniowa kończy się po otrzymaniu negatywnego wyniku testu metodą PCR, który został wykonany minimum 7 dób (168 godzin) po przyjeździe do Norwegii.2) Osoby, który są na kwarantannie wjazdowej muszą przetestować się w siódmej dobie (144-168 godzin) po przyjeździe do Norwegii metodą PCR. Komuna lub centrum testowe skontaktuje się z osobami na kwarantannie w celu przeprowadzenia testu

.§4d Test na granicy-osoby przyjeżdżające do Norwegii z państw czerwonych będą testowane na granicy. Dzieci poniżej 12 roku życia nie będą testowane, jeśli jest to wyjątkowo utrudnione (np. względy medyczne). Testy nie dotyczą:e) kierowców ciężarówek w trakcie zlecenia (patrz §6b)§5 Obowiązki przy kwarantannie wjazdowejOsoby podlegające kwarantannie wjazdowej powinny przebywać w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy.Osoby z miejsc określonych w załączniku B (Państwa poza: UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii), powinny przebywać na kwarantannie hotelowej pełne 10 dób.Osoby z miejsc o wysokiej zachorowalności (powyżej 150 przypadków/100.000 mieszkańców/14 dni) powinny przebywać w hotelu do momentu negatywnego wyniku testu PCR wykonanego po 3 dobach. Resztę kwarantanny mogą spędzić w swoim mieszkaniu, jeśli mają pojedynczy pokój, łazienkę i kuchnię.

Osoby na kwarantannie wjazdowej powinny przebywać w hotelu kwarantannowym poza wyjątkami:

a) osoba potrafi udowodnić, że nie przebywała w region z załącznika B lub C ostatnie 10 dób przed przyjazdem oraz, że ma własne mieszkanie lub inne miejsce, w którym może unikać kontaktu z innymi z własnym pokojem, łazienką i kuchnią, alternatywnie z dostawą jedzenie (to dotyczy również Polski, więc jesteśmy zwolnieni z kwarantanny hotelowej, odbywamy domową aktualnie, jeśli mamy takie miejsce. Miejsce to nie jest sprawdzane, wystarczy deklaracja ustna że tak jest). b) Przyjeżdża do Norwegii w celu wykonania prac i ma lokal kwarantannowy zatwierdzony przez urząd.e) osoba jest objęta szczególnymi wyjątkami (np. opieka nad dziećmi po rozwodzie, kierowcy TIR-ów podczas transportu międzynarodowego)g) osoba jest zabezpieczona przeciwko COVID – patrze definicje:

§3h) osoba jest nieletnia i podróżuje samotnie lub w towarzystwie osoby zabezpieczonej przeciwko COVID.Osoby, które mają ważne powody mogą również uniknąć kwarantanny hotelowej (pogrzeb, ciężka choroba bliskiej osoby). Nie dotyczy to ważnych powodów za granicą (np. pogrzeb za granicą nie jest brany pod uwagę, tylko w Norwegii).

Tutaj można aplikować o wyjątek: https://udi.apps.altinn.no/…/unntak-karantenehotell… (przez Altinn). Jeśli nie ma dostępu do Altinn to aplikuje się tutaj: https://www.udi.no/…/send-inn-soknadsskjema-fritak…/Osoby, które przebywały poza Schengen w ciągu ostatnich 10 dób, muszą odbyć kwarantannę hotelową niezależnie od spełnienia wyjątków powyżej.Małżonkowie, partnerzy i dzieci mogą przebywać razem na kwarantannie w jednym pokoju, jeśli mieszkają razem w państwie pochodzenia i razem przyjeżdżają do Norwegii. Osoby na kwarantannie powinny unikać bliskiego kontaktu z osobami, z którymi nie mieszkają. Nie mogą być w miejscu pracy oraz innych miejscach, gdzie inni spędzają czas (czyli odizolowane stanowiska pracy są w porządku na kwarantannie, nawet hotelowej).

Zakazuje się używać komunikacji publicznej.Można użyć komunikacji miejskiej w celu dotarcie do miejsca kwarantanny lub opuszczenia Norwegii w trakcie kwarantanny (czyli można opuścić Norwegię w trakcie kwarantanny). Nie można używać komunikacji miejskiej w celu dotarcia do hotelu kwarantannowego ani do zmiany miejsca z hotelu na mieszkanie własne.

§5b Obowiązek rejestracji w systemiePrzed przekroczenie granicy, jeśli przyjeżdżasz z Państwa czerwonego powinieneś zarejestrować się w systemie: https://reg.entrynorway.no Rejestracja nie dotyczy:b) Dzieci poniżej 16 roku życia, podróżujących z rodzicem§5g Zadania komuny:a) utworzenie punktu kontaktowego z informacjami o rozporządzeniu o hotelach kwarantannowychb) zadbanie o niezbędny kontakt z policją (przez przebywających w hotelu, którzy tego potrzebują)c) zadbanie o transport z miejsca przekroczenia granicy do hotelud) dbanie o rejestry osób będących w hotelue) testowanie osób na kwarantannie hotelowejf) dbanie o kontrolę spełnienia procedur Covid-owych

§6b Wyjątek od kwarantanny dla wybranych pracowników1) Osoby często przekraczające granicę Szwecji lub Finlandii są zwolnieni z kwarantanny w czasie pracy (czytaj w źródle szczegóły)…2) Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym (czyli tacy, którzy ciężarówką przekraczają granicę) są zwolnieni z kwarantanny w czasie pracy. W czasie wolnym obowiązuje kwarantanna. Kwarantannę można odbywać w pojeździe. Kierowcy muszą używać maseczek, kiedy są poza pojazdem i istnieje ryzyko bliskiego kontaktu z innymi.§6d Wyjątek od kwarantanny – opieka nad dzieckiemOsoby przekraczające granicę w związku z ustaloną (noterialnie) lub wyznaczoną przez sąd opieką nad dzieckiem są zwolnieni z kwarantanny po otrzymaniu negatywnego wyniku PCR z wymazu pobranego najwcześniej 3 doby (72 godziny) po przekroczeniu granicy. Opieka może być wykonywana w trakcie kwarantanny. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z kwarantanny w tym przypadku pomimo braku testów

.§6e Wyjątek od kwarantanny – sektor krytyczny1) Osoby z sektora krytycznego mogą być zwolnione z kwarantanny czasu pracy po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR, którego próbka była pobrana minimum 3 doby (72 godziny) po przekroczeniu granicy Norwegii.2) Wyjątek powinien być stosowany w sytuacjach niezbędnych, gdy nie da się zastosować innego wyjątku, zanim osoba nie pójdzie do pracy. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma czasu oczekiwać na wynik testu PCR, osoba może pójść do pracy po otrzymaniu negatywnego wyniku testu antygenowego (bez wymogu 3 dób). Dla osób na kwarantannie zakażeniowej wyjątek może być zastosowany tylko w przypadku gdy ma to zapobiec ryzyku utraty zdrowia lub życia.3) Obowiązek testu po 3 dobach nie dotyczy zagranicznego personelu medycznego, niezbędnego do pracy, który: jest zaszczepiony w pełni (dwiema dawkami) przeciwko SARS-COV-2, pracuje w specjalistycznych usługach medycznych lub komunalnych usługach medycznych w Norwegii i otrzymał negatywny wynik testu PCR lub antygenowego po przekroczeniu granicy Norwegii.4) Pracodawca powinien tak planować pracę, aby unikać wykorzystania tych wyjątków