Trondheim-nowe obostrzenia od 24 listopada

W Trondheim od 24.11. do 7.12. Nałożono obowiązek noszenia maseczek: • w TAKSÓWKACH zarówno przez kierowcę, jak i pasażerów, gdzie nie można utrzymać co najmniej 1 metra odstępu. • w TRANSPORCIE PUBLICZNYM. • w SKLEPACH I CENTRACH HANDLOWYCH, gdzie nie można zachować co najmniej 1 metra odstępu od innych osób. • w PRZYCHODNIACH LEKARSKICH i IZBACH PRZYJĘĆ.

Nakaz nie dotyczy pacjentów, u których maseczka uniemożliwi przeprowadzenie badania lub leczenia.

• Dzieci do lat 12 oraz osoby dorosłe, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maskeczki są zwolnione z tego obowiązku. W szkołach podstawowych obowiązuje model sygnalizacji świetlnej: poziom zielony, zółty i czerwony.

Zalecenia DLA OSÓB, KTÓRYCH DOMOWNIK JEST ZAKAŻONY 🦠koronawirusem:

a. Dzieciom i dorosłym, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni lub czy mają symptomy, zaleca się unikanie uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich, zajęciach rekreacyjnych przez 7 dni od momentu wystąpienia u osoby zakażonej objawów lub stwierdzenia zakażenia.

b. ZWIĘKSZENIE DYSTANSU do współpracowników w miejscu pracy, ewentualnie PRACA ZDALNA, jeśli jest to praktycznie możliwe.

c. CODZIENNE TESTOWANIE SIĘ przez pierwsze 3 dni od momentu zakażenia domownika, jeśli nie ma możliwości zastosowania zaleceń z pkt b. To szczególnie istotne wśród osób pracujących w kontakcie z osobami z grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19, np. pracowników służby zdrowia i domów opieki.

Zalecenia DLA WSZYSTKICH 👷‍♀️👩‍⚕️👨‍🏭👨‍🔧 • Zachowanie DYSTANSU od innych osób w przypadku wystąpienia objawów infekcji układu oddechowego i testowanie się w takiej sytuacji. • Nie odwiedzania osób w domach opieki, jeśli odwiedzający mają symptomy infekcji układu oddechowego lub osobę zakażoną we własnym gospodarstwie domowym. • Używanie MASECZEK przez klientów i pracowników salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd., z wyjątkiem sytuacji, gdy klientom uniemożliwia to otrzymanie danej zabiegu.

https://www.facebook.com/PolskiDialog.no