Trondheim-nowa stacja testowa

Gmina Trondheim otwiera stację testową w Statens hus, Brama Prinsens 1 – od 15 czerwca.

Rejestracja będzie możliwa na stronie internetowej gminy lub telefonicznie również od 15 czerwca.

Stacja testowa jest dostępna dla osób zarówno z samochodem, jak i bez.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyhetssaker/korona/2021/juni/informasjon-til-parorende-om–besok-pa-vare-helsehus-og-helse-og-velferdssenter/apner-ny-teststasjon-i-trondheim/