Testy zastępują kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną w przypadku osób pozostających w bliskim kontakcie


10-dobową kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną można zastąpić codziennymi testami członków gospodarstwa domowego i podobnie bliskich osób. Zmiana przepisu obowiązuje od północy w nocy na 26 stycznia.
– Bardzo wiele osób jest teraz objętych kwarantanną. Sytuacja epidemiologiczna doprowadziła do sytuacji, w której nastąpiła krytyczna potrzeba dostosowania zarówno priorytetów, jak i zasad strategii testowania, przepisów dotyczących kwarantanny i wydolności korzystania z testów PCR. Pilną sprawą jest przejście na reżim testowy w celu zastąpienia kwarantanny – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
Zmiana rozporządzenia obowiązuje od północy w nocy na 26 stycznia i obowiązuje niezależnie od statusu szczepienia osób.
Oto zasady:
10-dniową kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną może zastąpić:
• codzienne testowanie przez 5 dób od ostatniego bliskiego kontaktu dla
członków gospodarstwa domowego i podobnie bliskich osób.
• członkowie gospodarstwa domowego i podobnie bliskie osoby, które nie mogą zachować dystansu od osoby zakażonej w czasie jej izolacji, mogą zastąpić kwarantannę codziennym testowaniem się przez 11 dób (6 dób w czasie izolacji osoby zakażonej + 5 kolejnych dób). Dotyczy to również dzieci.
• Oprócz reżimu testowego zaleca się noszenie maseczek w pomieszczeniach w miejscach publicznych oraz unikanie dużych

zgromadzeń i imprez przez 10 dób po bliskim kontakcie z osobą zakażoną. Zalecenie noszenia maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia, dzieci w wieku szkolnym powyżej 12 roku życia, gdy są w szkole oraz tych, którzy z powodów medycznych lub innych nie mogą nosić maseczek.
• monitoruj wszelkie objawy przez cały okres.
• w przypadku pojawienia się objawów, pozostań w domu i przetestuj się.
Od momentu ich wejścia w życie nowe zasady będą miały zastosowanie również w przypadku osób, które w tym czasie znajdują się w kwarantannie. Oznacza to, że reżim testowy dotyczy również ich.
Osoby, które nie przestrzegają reżimu testowego, muszą pozostać w kwarantannie przez 10 dób, przy czym można ten okres skrócić ewentualnym testem wykonanym nie wcześniej niż 7 dób po ostatnim bliskim kontakcie z osobą zakażoną, jeśli uzyskany wynik testu jest negatywny.
Osoby, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich trzech miesięcy, są zwolnione z kwarantanny. Ponadto wciąż obowiązują specjalne wyjątki, które dotyczą m.in. personelu pełniącego krytyczne funkcje społeczne.
– Wprowadzone dostosowania jest absolutnie konieczne, aby móc utrzymać odpowiedni poziom usług systemu zdrowia i opieki oraz innych ważnych funkcji społecznych przy prognozowanym wzroście liczby zakażeń. Stosowne jest również zastąpienie kwarantanny testami, gdy wiemy, że omikron wywołuje mniej poważny przebieg choroby niż poprzednie warianty wirusa – powiedziała Kjerkol.
Zapotrzebowanie na testy
W wyniku tej zmiany oraz gwałtownego wzrostu liczby osób zakażonych wzrośnie ogólne zapotrzebowanie na testy domowe.
– Ze względu na duże zapotrzebowanie na domowe testy w przyszłości, może pojawić się potrzeba zmiany zalecanego priorytetu stosowania domowych testów, tak aby miały one jak największy efekt w walce z rozprzestrzenianiem się zakażeń w społeczeństwie. Urząd ds. Zdrowia i Norweski Instytut Zdrowia

Publicznego wypracowały zasady dotyczące ustalania priorytetów wykonywania testów w gminach, zasady te zostaną przekazane gminom. Poprosiłam również Urząd ds. Zdrowia o rozpoczęcie procesu zamawiania większej ilości domowych testów – powiedziała Kjerkol.
Darmowe testy
Dnia 13 stycznia rząd ogłosił, że kwarantanna w przypadku kontaktu z osobą zakażoną dla członków gospodarstwa domowego i podobnie bliskich osób zostanie zastąpiona codziennymi testami, gdy gminy będą miały wystarczająco dużo domowych testów oraz system ich wydawania. Gminy poinformowano, aby były do tego gotowe do 26 stycznia. Testy domowe stosowane w celu zastąpienia kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną mają być oferowane przez gminę bezpłatnie.

 • Wiele gmin nie otrzymało tylu testów, ile oczekiwano z powodu opóźnionych dostaw do kraju. Jednocześnie wiele gmin zgłasza, że są zarówno przygotowane jak i mają silną potrzebę przejścia na reżim testowania, który zastąpi kwarantannę. Wraz z jasnymi wytycznymi dotyczącymi priorytetów stosowania domowych testów i zmienionymi zaleceniami dotyczącymi stosowania testów PCR oraz kolejnymi zamówieniami większej liczby domowych testów, uważam, że stanowi to dobrą podstawę do natychmiastowego wdrożenia proponowanych zmian – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
  Brak kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną dla innych bliskich osób
  Kwarantanna po kontakcie z zakażoną osobą dla osób, które nie są członkami gospodarstwa domowego lub równie bliskimi osobami takiej osoby, została zniesiona 13 stycznia. Zaleca się, aby osoby testowały się 3 i 5 dób po bliskim kontakcie i zalecana jest uważna obserwacja objawów przez 10 dób. W przypadku pojawienia się objawów należy pozostać w domu i przetestować się.
  • Przeczytaj więcej na temat zmian w strategii TISK Priorytety wykonywania testów:
 1. osobyzobjawami
 2. testwprzypadkuwiadomegonarażenianazakażenie
  a. testzamiastkwarantannydlaczłonkówgospodarstwa
  domowego/osób równie bliskich b. pozostałebliskiekontakty
 3. innebadaniaprzesiewowenapodstawieprofesjonalnejocenysytuacji
  epidemiologicznej
  a. testosóbpełniącychkrytycznefunkcjespołeczne(wtympersonel
  medyczny)
  b. regularnetestowanie
  Przeczytaj komunikat prasowy: Przestaje obowiązywać aktualny wymóg dotyczący kwarantanny wjazdowej
  25.01: Dodano sformułowanie, że nowe przepisy od wejścia w życie będą dotyczyły również osób, które w tym czasie znajdują się w kwarantannie.