Testy i surowsze zasady dotyczące kwarantanny


Ze względu na duże zapotrzebowanie na testy szybkie i testy domowe, gminy muszą teraz ustalić wyraźne priorytety dotyczące tego, komu należy robić testy. Rząd jednocześnie zlecił Urzędowi ds. zdrowia natychmiastowy zakup większej liczby testów. Od północy w nocy na 15 grudnia, zaczynają obowiązywać wspólne zasady kwarantanny, niezależne od wariantu wirusa.

 • Jest bardzo prawdopodobne, że w nadchodzących tygodniach zaobserwujemy znaczny wzrost liczby zakażeń wariantem omikron. Wykonywanie testów jest istotnym środkiem ograniczania transmisji zakażeń i mamy duże zapotrzebowanie na testy szybkie i testy domowe. Niedawno zakupiliśmy 10 milionów testów szybkich i domowych, które zostaną dostarczone przed końcem roku. Jednocześnie idziemy jeszcze dalej i prosimy Urząd ds. zdrowia, aby niezwłocznie dokonał kolejnych zamówień. Istotne jest, żeby nie ucierpiały krytyczne funkcje społeczne. Dlatego w większym stopniu naszym priorytetem musi być stosowanie testów szybkich i testów domowych – oznajmiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
  Lista priorytetów do wykonywania testów szybkich i domowych w gminach:
  • Osoby pozostające w bliskim kontakcie z osobami pełniącymi krytyczne
  funkcje społeczna w kontekście ogniska zakażeń wariantem omikron • W przypadku objawów:
  o Priorytetowo traktować pracowników systemu opieki zdrowotnej o
  niewyraźnych objawach, inne osoby pełniące krytyczne funkcje
  społeczne oraz dzieci • W przypadku wiedzy o narażeniu na zakażenie domowników lub osób
  odpowiednio bliskich:
  o Priorytet mają dzieci
  o Priorytet mają pracownicy systemu opieki zdrowotnej
  o Priorytet mają osoby pozostające w bliskim kontakcie w przypadku ogniska zakażeń wariantem omikron
  • W przypadku wiedzy o narażeniu na zakażenie pozostałych osób
  pozostających w bliskim kontakcie:
  o Priorytet mają dzieci oraz pracownicy systemu opieki zdrowotnej,
  ewentualnie osoby pełniące krytyczne funkcje społeczne
  kwalifikujące się jako pozostałe bliskie kontakty w kontekście
  pojawienia się ogniska zakażeń niezwiązanego z omikronem.
  • Regularne testowanie dzieci, zwłaszcza na obszarach, na których
  utrzymuje się wysoki poziom zakażeń.
  • Regularne przeprowadzanie testów w systemie opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami Urzędu ds. zdrowia oraz na obszarach o utrzymującym się wysokim poziomie zakażeń.
  Urząd ds. zdrowia roześle gminom dalsze informacje. Rząd w późniejszym terminie przedstawi nową, długofalową strategię dotyczącą testów, izolacji, monitoringu zakażeń oraz kwarantanny (TISK).
 • Wykonywanie testów pomaga utrzymać otwarte społeczeństwo i dlatego naszym celem jest bardziej regularne testowanie dzieci, pracowników z sektora edukacji, personelu systemu opieki zdrowotnej, osób z innych środowisk dotkniętych dużą liczbą zakażeń oraz ewentualnie osób z sektora kultury i gospodarki. Rząd rozważy, w jaki sposób można dalej dostosować strategię TISK tak, aby ułatwić monitoring zakażeń w gminach i zmniejszyć korzystanie z kwarantanny. Po nowym roku zaprezentujemy nową długofalową strategię TISK – powiedziała Kjerkol.
  Zasady kwarantanny Kiedy wykryto w Norwegii wariant omikron, wprowadzono osobne surowe zasady dotyczące izolacji i kwarantanny dla osób pozostających w bliskim kontakcie z osobami o potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniu omikronem, w celu zahamowania transmisji zakażeń.
 • Stosowanie się do równolegle obowiązujących różnych zasad przy monitoringu zakażeń jest bardzo wymagające, a biorąc pod uwagę coraz szersze występowanie wariantu omikron, staje się też coraz mniej uzasadnione. Dlatego teraz wprowadzamy wspólne zasady izolacji i kwarantanny, niezależne od wariantu wirusa, zgodnie z zaleceniami urzędów specjalistycznych. Między innymi oznacza to obowiązek kwarantanny dla domowników i osób odpowiednio bliskich z możliwością jej zakończenia po 7 dobach, poprzez wykonanie testu. Pozostałe osoby pozostające w bliskim kontakcie mogą zakończyć kwarantannę testem wykonanym po 3 dobach, ale muszą pozostać na kwarantannie w czasie wolnym do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu po 7 dniach. Stosuje się wyjątek dla personelu pełniącego krytyczne funkcje społeczne w czasie pracy, obejmujący między innymi wymóg uzyskania negatywnego wyniku testu w dniu, w którym praca ma być wykonywana – zaznaczyła Kjerkol.