Testy i rejestracja wjazdu-aktualizacja z 18 maja

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

Generalnie wszystkie osoby wjeżdżające do Norwegii, z nielicznymi wyjątkami, powinny okazać na granicy negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR lub antygenową. Test ten musi być wykonany nie wcześniej niż 24h przed planowanym wjazdem do Norwegii. 

Od powyższej zasady przewidzianych jest kilka wyjątków, m.in. dzieci poniżej 12 roku życia lub osoby, które przeszły COVID-19. Dokumentem, który w myśl norweskich przepisów wjazdowych potwierdza przejście COVID-19 jest pozytywny wynik testu wykonanego metodą PCR lub antygenową w okresie ostatnich 6 miesięcy i co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wjazdem. 

Uwaga: od kwietnia br. również obywatele Norwegii i osoby zameldowane na stałe w Norwegii muszą okazać negatywny wynik testu, wykonanego 24h przed wylotem/wjazdem do Norwegii.

Test musi być wydany w j. angielskim, norweskim, szwedzkim, duńskim, niemieckim lub francuskim. Przepisy norweskie nie przewidują zaświadczenia sporządzonego w j. polskim wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Bardzo często nie są one akceptowane przez norweskie służby graniczne.

Jeśli nie będziesz miał wyniku testu, zostaniesz poddany obowiązkowemu testowi na COVID-19 na lotnisku, przewieziony do hotelu kwarantannowego, a następnie odesłany do Polski (bortvisning). Hotel na oczekiwanie na bilet organizują służby norweskie, bilet najczęściej trzeba kupić we własnym zakresie, w porozumieniu z policją. Czas oczekiwania na samolot powrotny może się wydłużyć do kilku dni. Nie ma możliwości negocjacji tych postanowień na lotnisku. 

Niezależnie od okazania negatywnego wyniku testu wykonanego metodą PCR lub antygenową przed wjazdem do Norwegii nie wcześniej niż 24h przed planowanym wjazdem do Norwegii, należy poddać się testowi na COVID-19 na granicy przy wjeździe na teren Norwegii. Od 19 kwietnia br. na granicy testowane są również dzieci poniżej 12 l. Test ten zapewniają władze norweskie. Test ten muszą wykonać wszystkie osoby, które wjeżdżają do Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Na wynik testu trzeba czekać w punkcie testowania na przejściu granicznym. Nie opuszczaj tego miejsca zanim nie dostaniesz wyniku testu.

Informacje o teście przed wjazdem znajdziesz tu:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#Attest-negativ-koronatest

Wymóg testu na granicy opisany jest tu:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.​​

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

Nadal obowiązuje wymóg testów, rejestracji i kwarantanny.​​​​​​ Wymóg rejestracji dotyczy również kierowców zawodowych.

Przed wjazdem do Norwegii konieczna jest rejestracja wjazdu. Można to zrobić całkowicie internetowo nie wcześniej niż 72h przed wjazdem – korzystając z portalu rejestracyjnego https://reg.entrynorway.no/ – wtedy po zakończeniu rejestracji dostajesz internetowy kvittering do okazania policji na granicy – ta metoda jest preferowana, lub ewentualnie poprzez wypełnienie i wydrukowanie formularza zawierającego deklarację miejsca na kwarantannę, który jest dostępny m.in. w języku polskim i angielskim pod tymi linkami: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2_polsk.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/48bf71bca8fe45888e83807f6d1f9061/avkrysningsskjema_karantenehotell_engelsk.pdf

Infolinia norweskich służb w przypadku problemów z rejestracją i zmianą miejsca kwarantanny:0047-33-41-28-70. W godz. 8:00-22:00 można tam uzyskać informacje również w języku polskim.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

Test na granicy to wymóg, wprowadzony przez władze norweskie 2 stycznia br. Test ten muszą wykonać wszystkie osoby, które wjeżdżają do Norwegii, również te, które okazały negatywny wynik testu wykonanego w Polsce. Od 19 kwietnia br. test ten muszą wykonać również dzieci poniżej 12 l. Na wynik testu trzeba czekać w punkcie testowania na przejściu granicznym. Nie opuszczaj tego miejsca zanim nie dostaniesz wyniku testu.

Niektóre przejścia graniczne zostały zamknięte. Tu znajdziesz wykaz otwartych przejść granicznych:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.